Terms and Conditions

  • Home
  • Terms and Conditions

Terms and Conditions

A Symfalogic Corporation ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 2013.05.17.

 

1.) Az Üzletszabályzat tartalmazza a Symfalogic Corporation vállalat, és összes leányvállalatának* illetve azon  Ügyfelei részére nyújtott termékek és szolgáltatások igénybevételének részletes feltételeit, felek jogait és kötelezettségeit. Az Üzletszabályzat tartalmazza továbbá az Ügyféllel kötött szerződések további feltételeit is.

* Leányvállalatok listáját lásd: https://www.simfalogic.co.uk  weboldalon.

2.) Az Üzletszabályzat hatálya kiterjed a Symfalogic Corporation vállalat, és az összes leányvállalatának valamint a vele bérleti és bizományosi szerződést kötő, illetve vásárló természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra is. (továbbiakban Ügyfél).

3.) Amennyiben jelen Üzletszabályzat Bérbeadó-t, illetve Bizományost említ, úgy az a Symfalogic Corporation vállalat összes leányvállalatának vagy az általa írásban megbízott személyt, míg Bérlő és Megbízó esetében az Ügyfelet jelenti.

4.) Az üzletszabályzat minden szerződésre, és a Symfalogic Corporation vállalat, és az összes leányvállalatának Vevőire is kiterjed.

5.) Magánszemélyek esetében Ügyfél csak 18 évnél idősebb személy lehet.

6.) Az Üzletszabályzat és annak bármely módosítása azon a napon lép hatályba, amely napon Symfalogic Corporation vállalat, és az összes leányvállalatának kifüggesztésre illetve a Symfalogic Corporation vállalat, és az összes leányvállalatának weboldalán közzétételre, vagy irodáiban kifüggesztésre került. A kifüggesztett és a honlapon közzétett üzletszabályzat eltérése esetén a kifüggesztett verzió az érvényes.

Jelenlegi érvényben lévő dátum: 2013.05.17.

Az üzletszabályzatot a hatályba lépés után megkötött szerződésekre kell alkalmazni.

7.) Az üzletszabályzat hatálybalépését követően a Symfalogic Corporation vállalat, és az összes leányvállalatának írodott szerződései nem térnek ki jelen üzletszabályzat pontjaira, úgy jelen üzletszabályzat válik irányadóvá.

8.) Az Üzletszabályzat egyben a Symfalogic Corporation vállalat, és az összes leányvállalatának általános szerződéses feltételei, attól a szerződő felek kivételesen írásban a jelen Üzletszabályzattól eltérően is megállapodhatnak. A szerződésen fel kell tüntetni, hogy “a szerződés a Symfalogic Corporation Üzletszabályzatától eltér” és ebben az esetben az Üzletszabályzatban foglaltakkal szemben a felek jogviszonyára az egyedi szerződés eltérő szabályozása az irányadó. Ha ez a kiemelt mondat nincsen a szerződésen feltüntetve, úgy jelen üzletszabályzat válik irányadóvá.

9.) A Symfalogic Corporation vállalat, és az összes leányvállalata  köteles az Üzletszabályzatot – mindenkor érvényes, egységes szerkezetbe foglalt szöveggel – a célzott weboldalain jól látható módon elhelyezni, kérésére bárkinek rendelkezésre bocsátani, és irodáiban hozzáférhetővé tenni. A Symfalogic Corporation vállalat, és az összes leányvállalatának  a vele szerződést kötő ügyfelei részére a szerződés megkötésekor hatályos Üzletszabályzatot, vagy annak a letöltési, illetve elérési útmutatójáról tájékoztatást ad. A Symfalogic Corporation vállalat, és az összes leányvállalatának szerződésének elválaszthatatlan részét képezi jelen üzletszabályzat még akkor is, ha az ügyfél nyomtatott fomában ezt nem kapja, vagy nem kapta meg. (Környezetvédelem) Ebben az esetben tájékoztatni kell az ügyfelet ennek hollétéről, letölthetőségének, illetve nyomtatott formában történő átvételének helyéről.

10.) Az Ügyfél és a Symfalogic Corporation vállalat, és az összes leányvállalata közötti szerződést írásba kell foglalni, a felek közötti bármilyen szóbeli megállapodás csak a szerződés írásba foglalásával érvényes akkor, ha jelen üzletszabályzat egyik pontjának sem mond ellen. Írásbafoglalást jelent a nyomtatott és aláírt, illetve a Symfalogic Corporation vállalat összes leányvállalatának weboldalán kitöltött űrlap akkor, ha az emailban, vagy nyomtatott formában visszaigazolttá válik.

11.) Az Üzletszabályzatot a Symfalogic Corporation vállalat, és az összes leányvállalata figyelemmel a piaci-, jogszabályi-, hatósági környezet változásra bármikor megváltoztathatja azzal a céllal, hogy az kizárólag a hatálybalépést követően aláírt szerződésekre alkalmazható, kivéve olyan kisebb jelentőségű módosításokat, melyek nem eredményezik a szerződés feltételeinek az Ügyfél hátrányára történő lényeges változását.

12.) Pénzmosás elleni szabályozás: A 2017 (“MLR 2017”) pénzmosás, terrorizmusfinanszírozás és pénzátutalásra vonatkozó szabályok szerint, meg kell adnunk/el kell végeznünk minden megrendelő személyazonosságának és címének digitális azonosítását/ellenőrzését.

Webáruházunk Általános Szerződési Feltétei | Tanácsadási Irányelvek | Raktározási Irányelvek | Könyvelési Szerződés Irányelvei | Székhelyszolgáltatási Irányelvek | Postaszolgáltatási Irányelvek | Jogosítványcsere Irányelvei | Jogok | Számlaelmaradás | Privacy | Trademarks | Privacy Policy