Angol Cégalapítás

Angol Cégalapítás

A cégalapítás menete Angliában

Ha céget szándékozunk alapítani, bejegyeztetni Angliában, akkor hozzánk, a Simfalogic Corporationhöz kell fordulnunk. Bejegyzésünk által a cég nyilvános cégnyilvántartásba kerül, és cégjegyzékszámot (Company Number) kap, valamint az adóhatóságtól is megkapja a társaságiadó-bevalláshoz szükséges UTR adószámot.

Más adónemekre is szükséges regisztrálni, de azokra csak akkor kell sort keríteni, amikor aktuálisan felmerülnek. Ilyen például a PAYE regisztráció, magyarul a munkáltatói regisztráció, amire akkor van szükség, ha alkalmazottat szeretnénk foglalkoztatni. Ezt a regisztrációt az ő bérének kifizetése előtt kell elvégezni. A VAT regisztráció (áfa) pedig abban az esetben kötelező, ha a cég tevékenységéből származó bevétel eléri a 85.000 £-ot.

A cégalapításra és -bejegyzésre sok esetben egy nap is elegendő, mindössze a következők kellenek hozzá: angliai működési cím (Registered Office Address, azaz székhelyszolgáltatási cím), valamint szükséges meghatározni a törzstőkét. Ez utóbbit részvény formájában jegyzik be, a tőkeértéket, a darabszámot és a névértéket is feltüntetve. A törzstőke nyilvános adat, amihez bárki hozzáférhet, így az üzleti partnerek is megismerhetik, és noha Angliában a törvény szerint nincs törzstőke minimum, vegyük figyelembe, hogy az ügyfelek szemében komolytalannak hathat egy 5-10 £-tal alapított cég.

A fentiek miatt azt javasoljuk, hogy az alapítandó cég legkevesebb 100 £-ról induljon.

A tulajdonosi szerkezet meghatározása szintén elengedhetetlen részét képezi a cégalapításnak. Magyarországon egyetlen Kft, vagy RT. sem működhet tulajdonos és igazgató nélkül, és ugyanez vonatkozik Angliában a cégekre is.   Az már más kérdés, hogy a kettő ugyanaz a személy is lehet.

A tulajdonos nem szól bele a cég irányításába és napi ügyeibe, pusztán az ő birtokában vannak a cég részvényei. Természetesen egy cégnek több tulajdonosa is lehet, különböző arányban. Az egyszerűbb számolás érdekében 1 darab részvényt 1 £ névértéken szoktunk rendszerint bejegyezni, így aki 100-ból 50 db részvény birtokosa, annak a cég fele is a birtokában van. A tőke összege később módosítható, erre sem vonatkoznak kikötések.

Az igazgató, vagyis a director teljes vagyonával felel a cég tevékenységéért. Ő nyit bankszámlát a cégnek – ezt kizárólag személyesen teheti meg –, és az ő neve szerepel majd a cég bankkártyáján is. Az igazgató fér hozzá a cég bankszámlájához, a tulajdonosnak ez nem áll módjában.

Cégnév ellenőrzése: https://simfalogic.co.uk/angol-cegnev-ellenorzese/ 

A cégalapítás egyik alapvető eleme a fő tevékenységek meghatározása a SIC-Code rendszer (Standard Industrial Classification) szerint. A fő tevékenységekből legfeljebb 4 lehet.

Az alábbi link segít ezek kiválasztásában: https://siccodesupport.co.uk, valamint az angol cégbíróság honlapján szereplő táblázat is hasznos lehet https://www.gov.uk

Megfelelő angolnyelvtudás hiányában a magyar SIC-kód rendszert érdemes használni, miután a meghatározások nagyjából megegyeznek. Ehhez a http://www.teaorszamok.hu/ linket érdemes használni.

A cég minden adóév végén köteles benyújtani egy cégközlönyt a Companies House felé. Ez az úgynevezett Confirmation statement, ami a következőket tartalmazza: a cég adatai, törzstőkéje és az igazgató(k) adatai.

Az Annual Account bevallás az éves eredményről készül. A társasági adóbevallás, vagyis a Corporation Tax (CT600) a HMRC felé készül. A Corporation tax mértéke jelenleg 19%, de 2020. áprilisáig 17%-ra tervezik mérsékelni.


Cégalapítás Angliában, díjak

Ügyfeleink többféle folder közül választhatnak, melyek a következők:

Basic Folder: 120 £

(Személyes vagy Skype konzultáció, Névválasztás, Korlátlan Tulajdonos, Korlátlan Igazgató, Korlátlan Titkár, Persons with Significant Control (PSC), 100 £ törzstőke, SIC-kódok, alapító okirat PDF-ben és kinyomtatva, székhely biztosítása egy évre Lingfieldben, részvényigazolások, regisztrációk: Corporation Tax, Government Gateway és Igazgatói Self Assessment, WebFiling kód, UTR adószám, kezdő dosszié, cash back regisztráció, bevallási határidőkről értesítés)

Mini Folder: 180 £

(Konzultáció – személyes vagy Skype –, Korlátlan Tulajdonos, Korlátlan Igazgató, Korlátlan Titkár, Persons with Significant Control (PSC), névválasztás, SIC-kódok, 100 £ törzstőke, nyomtatott és PDF alapító okirat, nyomtatott részvényigazolások, lingfieldi székhely 1 éves időtartamra, Corporation Tax, Government Gateway, Igazgatói Self Assessment regisztrációk, UTR-szám, Webfiling kód, értesítés bevallási határidőkről, kezdő dosszié, Cash Back, Paye és adatvédelmi regisztráció)

Medium Folder: 280 £

(Konzultáció – személyes vagy Skype –, Korlátlan Tulajdonos, Korlátlan Igazgató, Korlátlan Titkár, Persons with Significant Control (PSC), névválasztás, SIC-kódok, 100 £ törzstőke, nyomtatott és PDF alapító okirat, nyomtatott részvényigazolások, lingfieldi székhely 1 éves időtartamra, Corporation Tax, Government Gateway, Igazgatói Self Assessment regisztrációk, UTR-szám, Webfiling kód, értesítés bevallási határidőkről, kezdő dosszié, Cash Back, Paye és adatvédelmi regisztráció)

Motivate Folder: 390 £

(Konzultáció – személyes vagy Skype –, Korlátlan Tulajdonos, Korlátlan Igazgató, Korlátlan Titkár, Persons with Significant Control (PSC), névválasztás, SIC-kódok, 100 £ törzstőke, nyomtatott és PDF alapító okirat, nyomtatott részvényigazolások, lingfieldi székhely 1 éves időtartamra, Corporation Tax, Government Gateway, Igazgatói Self Assessment regisztrációk, UTR-szám, Webfiling kód, értesítés bevallási határidőkről, kezdő dosszié, Cash Back, Paye, adatvédelmi és VAT regisztráció)

Full Folder: 550 £

(Konzultáció – személyes vagy Skype –, Korlátlan Tulajdonos, Korlátlan Igazgató, Korlátlan Titkár, Persons with Significant Control (PSC), névválasztás, SIC-kódok, 100 £ törzstőke, nyomtatott és PDF alapító okirat, nyomtatott részvényigazolások, lingfieldi székhely 1 éves időtartamra, Corporation Tax, Government Gateway, Igazgatói Self Assessment regisztrációk, UTR-szám, Webfiling kód, értesítés bevallási határidőkről, kezdő dosszié, Cash Back, Paye, adatvédelmi és VAT regisztráció, valamint apostille hitelesített cégkivonat)

Full Extra Folder: 790 £

(Konzultáció – személyes vagy Skype –, Korlátlan Tulajdonos, Korlátlan Igazgató, Korlátlan Titkár, Persons with Significant Control (PSC), névválasztás, SIC-kódok, 100 £ törzstőke, nyomtatott és PDF alapító okirat, nyomtatott részvényigazolások, lingfieldi székhely 1 éves időtartamra, Corporation Tax, Government Gateway, Igazgatói Self Assessment regisztrációk, UTR-szám, Webfiling kód, értesítés bevallási határidőkről, kezdő dosszié, Cash Back, Paye, adatvédelmi és VAT regisztráció, GDPR, valamint apostille hitelesített cégkivonat)


Amennyiben eldöntötte, hogy céget alapítana Angliában, a következő 2 lépés megtétele elengedhetetlen:

 1. az alábbi Angol Cégalapítási Igénylőlap kitöltése
 2. Regisztráció az ügyfélkapunkon (fenti menü jobb oldalán). Regisztráció után lépjen be a fiókjába, kattintson a „Shop” feliratra (fejléc bal oldalán), válassza ki a kívánt cégalapítási csomagot (Shop > Angol Cégalapítás > Basic Folder – Mini Folder – Medium Folder – Motivate Folder – Full Folder – Full Extra Folder), és kattintson a „Rendelés” ikonra. Megrendelését banki átutalással vagy PayPal fiókján áttudja kiegyenlíteni.

A rendelés kiegyenlítését követően visszaigazolást küldünk a kitöltött űrlapon szereplő adatokról, ellenőrzés céljából, az esetleges hibák, elírások javításához.

A cégalapítás folyamata már a visszajelzése napján elindul (péntek délutánt leszámítva, ez esetben csak hétfőn kerül bejegyzésre a cég. Az ezt követő napon a cégének már joga van kereskedelmi tevékenységet folytatni.


Útmutató az angol cégalapítási igénylőlap kitöltéséhez:

Angol Cégalapításhoz töltse ki az alábbi űrlapot:

Angol cégalapítási Igénylőlap

  Válasszon Szolgáltatási Szintet

 • Megrendelő Adatai

 • Alapítandó Új Angol Cég adatai (LTD)

 • Alapítandó Cég leendő tevékenységi köre

 • Directori adatok

 • Minden cégnek rendelkeznie kell legalább egy Directorral. A Director, azaz az igazgató felel a cég tevékenységéért. Bankszámlanyitáskor, a bankkártyán nem (csak) a cég neve, hanem a Director neve fog szerepelni, "Business" megjelöléssel. Tehát, csak a Director férhet hozzá a céges bankszámlához. Több Director esetén ugyanez a helyzet.
 • Biztonsági kérdések

 • Director 2, vagy több

 • Ha az alapítadó cégnek csak 1 Directora lesz, értelem szerűen a Director 2. adataira szóló mezőket kérjük hagyja üresen
 • Biztonsági kérdések

 • Több Director esetén

 • Titkári Adatok

 • (Titkár megadása nem kötelező a cégben)
 • Biztonsági Kérdések

 • Cég Tulajdonosi Adatok

 • Új angol cégének szüksége van tulajdonosra. A tulajdonos lehet vagy magánszemély, vagy a Director is, vagy akár egy másik külföldi cég is, vagy ezek vegyesen. A cég tulajdonosa a cég részvényeinek (amelyeket nem lehet tőzsdére vinni) a birtoklásával fejezi ki tulajdoni részét.
 • Ha nem (csak) a Director a tulajdonos

 • Tulajdonosi részvény adatok

 • Az alapítandó új angol cégnek tulajdonosi részvényei vannak. (Ezeknek a részvényeknek a tulajdonosa lehet Magánszemély is, a Cég Direktora is, és egy másik, akár külföldi cég is, vagy esetleg vegyesen bármelyik is.) Meg kell határozni számokban, és %-okban is, hogy a cég tulajdonosa mekkora tulajdoni részesedéssel bír a cégben. Ezt legegyszerűbben 100%-ra vetítve kell meghatározni.
 • Könyvelési Folder (mappa) kiválasztása

 • Adatvédelem

 • 1. Az adatkezelő tájékoztatja szerződő felet, hogy a megrendelésben megadott személyes adatait szerződés teljesítése jogcímén kezeli.
  2. A személyes adatok címzettjei: a Simfalogic Corporation ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.
  3. A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.
  4. A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülnek adózás, könyvelés céljából a Simfalogic Accountancy Ltd-nek, postázás és szállítás céljából a Simfalogic Consulting Ltd-nek, a Royal Mail-nak, illetve az adott ország postájának, továbbá a megbizott futárszolgálatnak, vagyonvédelem céljából pedig a Simfalogic Corporation vagyonvédelmi megbízottjának.
  5. Az érintett természetes személy jogairól, az adatfeldolgozók személyéről információk, a https://simfalogic.co.uk/adatvedelmi-szabalyzat/ oldalon érhetők el.
 • Fizetési Opciók

 • Üzenet

 

Verification / Ellenőrzés

Megrendelés folytatásához az Ügyfélkapu  (jobb oldalon felül, a menüben) linkre kattintva regisztráljon saját adataival egy fiókot. A kiválasztott cégalapítási foldert az elkészült fiókjában már a (a fejlécben, a bal felső részen)  a “Shop” gombra kattintva tudja kiválasztani, majd ez után a megrendelését a következő díjfizetési opciók kiválasztásával teheti meg:

 • PayPal fizetéssel > (Lépések: Csomag kiválasztása) > Fizetés (zöld gomb) > (Fizetési mód kiválasztása) PayPal >  Megrendelés (Kék gomb) > Lépjen be saját PayPal fiókjába
 • Bankkártyával > (Lépések: Csomag kiválasztása) > Fizetés (zöld gomb) > (Fizetési mód kiválasztása) PayPalMegrendelés (Kék gomb) > Fizetés Hitelkártyával opciót kell választani
 • Banki utalással > (Lépések: Csomag kiválasztása) > Fizetés (zöld gomb) > (Fizetési mód kiválasztása)  Mail in Payment >  Megrendelés (Kék gomb)  opciót kell választani.

          A fenti lépésekkel tudja megrendelését Simfalogic Corporation részére kiegyenlíteni.

Amint a befizetés megérkezik, küldjük visszaigazolásunkat az űrlap helyes kitöltésének ellenőrzése végett. Amint az adatok helyességéről megkaptuk öntől a visszaigazolást, a cégalapítási folyamatot elindítjuk, és minden további lépésről tájékoztatást küldünk.