Raktározási Irányelvek

  • Home
  • Raktározási Irányelvek

Raktározási Irányelvek

Raktárbérlemény felmondásának irányadó alapszabályai

15./a) Eladó és Simfalogic Corporation vállalat  bérleti és bizományosi szerződést kötnek, melynek elválaszthatatlan mellékletét képezi az Eladó által készített leltár.

b.) Az ár: angol fontban kifejezett vételár, melyet a vevő fizet a termék ellenértékeként. Áfát nem tartalmaz. Értékesítés esetén az eladó a teljes vételárat megkapja abban az esetben, ha a közvetítői jutalékot már kiegyenlítette. Amennyiben nem, úgy a közvetítői díj, a vétálár összegéből kerül levonásra.

16.)  Minden esetben, amikor a szerződés időtartama alatt új termékek kihelyezésére kerül sor, vagy eladó az áru illetve termék árát megváltoztatja, vagy kivonja és/vagy kicseréli áruit és/vagy termékeit, azt a vonatkozó nyomtatványon kell rögzíteni a telephelyi szabályok alkalmazásával.

17.) Felek a bérleti szerződést kezdődően határozatlan időre kötik. Az ilyen módon határozatlan időre szóló bérleti szerződés mindkét fél részéről rendes felmondással, 90. napos felmondási idővel mondható fel, amely felmondás a hónap utolsó napjára szólhat.

18.) A bérleti jogviszony megszünésétől a bérlemény szerződésszerű visszaadásáig terjedő időre a bérlő a bérleti díj kétszeresének megfelelő összegű használati díjat, valamint az egyébként kifizetendő közüzemi díjat és közös költséget köteles megfizetni.

19.) Amennyiben a bérlő a bérleti szerződést felmondja, úgy bérbeadó jogosult a felmondási időre járó bérleti díjat egy összegben kiszámlázni, bérlő pedig köteles azt megfizetni a számla kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül. Bérlő ezen kötelezettségének függetlenűl attól köteles eleget tenni, hogy az ingatlant a felmondási idő alatt mikor hagyja el.

 

Általános Üzletszabályzat | Webáruházunk Általános Szerződési Feltétei | Tanácsadási Irányelvek | Gépjármű Bérlés | Raktározási Irányelvek | Könyvelési Szerződés Irányelvei | Székhelyszolgáltatási Irányelvek | Postaszolgáltatási Irányelvek | Jogosítványcsere Irányelvei | Clubtagság Irányelvei | Jogok | Számlaelmaradás |   Ingatlan | Privacy | Trademarks |