Jogok

Jogok

Jogok

 

47. A Felek kötelesek együttműködni a szerződés teljesítésében, és kellő időben és megfelelő módon tájékoztatni egymást minden lényeges körülményről. A Felek vállalják, hogy tájékoztatják egymást a szerződés teljesítését befolyásoló minden körülményről (pl. A cím megváltoztatása, a teljesítmény által érintett bankszámla módosítása stb.) Vagy a másik fél jogos érdekeiről. A nemteljesítő fél felelős a változás bejelentésének kötelezettségének elmulasztásából eredő károkért.

48.) A Szerződő Felek e-maileket fogadnak el hivatalos kommunikációként és vállalják az elektronikus levél jellegéből adódó kockázatokat (pl. Az elektronikus levél, a vírusok stb. Elvesztése vagy elterelése).

49.) Ha az ügyfél figyelmeztetésre kerül, az megszüntetéshez vezet. Három figyelmeztetés után a megrendelővel kötött szerződést indokolatlanul felmondhatja a Symfalogic Corporation és az összes leányvállalata, további jogi, pénzügyi vagy egyéb követelések nélkül az Ügyféltől vagy ügynökétől. Jogilag kizárt.

50.) Bármelyik fél súlyos szerződésszegése esetén a másik fél azonnali hatállyal felmondhatja. Azonnali felmondási értesítést írásban kell közölni a másik féllel, megjelölve a felmondás okát. A lemondás időtartama 7 nap az alapszolgáltatásoknál és 7 nap a raktári bérleti díjaknál.

51) A Felek szándékában áll rendezni a közöttük felmerülő vitákat elsősorban békés eszközökkel. Ha ez nem áll fenn, a Felek kizárólag az angol Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett választottbíróság hatáskörébe, eljárásába és döntéseire vonatkoznak, a 2500 fontra korlátozva.

52) Speciális üzleti szabályokat kell benyújtania a kapcsolt leányvállalatokhoz, országonként, helyi jellemzők vagy jogi szempontok szerint. Ha ez nem az adott cégünk esetében, akkor ezek az üzleti feltételek alkalmazandók.

53) A szerződések korai felmondása esetén 25 eurós adminisztrációs díj kerül felszámításra.

Webáruházunk Általános Szerződési Feltétei | Tanácsadási Irányelvek | Raktározási Irányelvek | Könyvelési Szerződés Irányelvei | Székhelyszolgáltatási Irányelvek | Postaszolgáltatási Irányelvek | Jogosítványcsere Irányelvei | Jogok | Számlaelmaradás | Privacy | Trademarks | Privacy Policy