Angol Cégalapítás – LBG

 • Home
 • Angol Cégalapítás – LBG

Angol Cégalapítás – LBG

Angol Cégalapítás – LBG (Limited by Guarantee)

Ideális Clubbok, Non-Profit szervezetek, Tagsági szervezetek, Egyesületek részére

 

Az LBG-k, másnéven: “Garanciaalapú vállalat”-ok olyan társaságok, amelyek nem rendelkeznek alaptőkével, de korlátozott felelősséggel rendelkeznek.

A Garanciavállalat által vezetett tagok “Garanciavállalóként” ismertek, mivel felelősségük az Alapszabályban meghatározott névleges összegre korlátozódik azért, hogy mindegyikük garanciát vállaljon a társaság adósságainak a felszámolásának az esetére.

Az LGB-t leggyakrabban a nonprofit szervezetek,  jótékonysági szervezetek, klubok, szakmai szövetségek és oktatási intézmények használják.

Mivel részvények nincsenek, az LBG tagjai  általában úgy vélik, hogy az Alapszabály megtiltja az eszközök elosztását a tagoknak. Ehelyett a vállalat nyereségét fel kell felhasználni a társaság céljainak további növelésére, vagy a fennmaradó eszközökkel való felszámolás esetén ezeket egy hasonló célú nonprofit szervezetre kell átruházni.

(A cégben lehetnek alkalmazottak, akik fizetést vehetnek fel. Egyéb módon csak akkor tudja az LGB a felgyülemlett javakat kivenni, ha alapít egy LTD-t, amely csak és kizárólag az LGB tulajdonában, és felügyelete mellett működhet. Az LTD már nyereség orientált vállalkozási forma, így ott a tulajdonos vehet fel osztalékot is.)

 

Ha Jótékonysági Szervezet létrehozása a cél

Ha az alapítandó cég jótékonysági szervezetként való regisztrálása a cél, akkor először meg kell alapítani az LGB-t, és ezt követően lehet csak kérvényezni a hatóságtól a jótékonysÁgi státuszt. Az LGB mint társasági forma ideális, mert nem-profit célokkal is kialakítható. A “garanciavállalók” a részvényesek helyére lépnek, és a szokásos módon osztalékfizetés nélkül működik a cég.

A memorandumban kifejezetten szükséges kifejteni, hogy a tulajdonosok között az osztalék NEM kerül kiosztásra. Ebből egyenesen következik az, hogy a cég  a felgyülemlett hasznot, illetve profitot csak saját  (vagy amire létre lett hozva) céljaira lehet felhasználni.

Ezeket a záradékokat a tagok eltávolíthatják vagy módosíthatják is akár arra, hogy lehetővé tegye a tagok részére a nyereség elosztását, de ez ebben az esetben azt jelentené, hogy a vállalat elveszítené a nonprofit státuszát, és a cég nem tudna tovább tevékenykedni mint jótékonysági szervezet.

 

Mentesség a Limited szóhasználat alól

A Garanciavállalat a “Limited” szó használata alól mentesülhet a nevében, feltéve, hogy a társaság célja a kereskedelem, a művészet, a tudomány, az oktatás, a vallás, a jótékonysági vagy bármely más foglalkozás előmozdítása vagy szabályozása. Továbbá szükséges, hogy az alapító okirat magában foglalja a fent említett non-profit elosztási záradékokat. A cégnévben nem szerepel a “Limited” szó, ami azt mutatja, hogy a vállalat közhasznú, és nem a tagjainak javára alakult.

 

Cégbejegyzés

 

A cégalapítás illetve a cégbejegyzés megtörténik 7 – 14 nap alatt. A cégnek szükséges egy angliai működési cím, azaz Registered Office Address, (Székhelyszolgáltatási cím) meghatározása.

A cég alapításához szükséges meghatározni a tulajdonosi szerkezetet is. Egy Angol LGB-nek kell hogy legyen tulajdonosa és kell hogy legyen Igazgatója is.  Az Igazgató az, aki a cég bankszámláját is nyitja és az ő neve fog felkerülni a cég bank-kártyájára is. A tulajdonosnak semmilyen hozzáférése nem lesz a cég bankszámlájához.

 

SIC kódok

A cég alapításakor meg kell határozni a cég  fő tevékenységeit SIC-Code (Standard Industrial Classification) rendszerbe besorolva.

A megadható tevékenységek száma maximum 4. Ezt a következő link segítségével választhatja ki: http://www.siccode.com  vagy az angol cégbíróság oldalán található táblázatban:  https://www.gov.uk

Az angolul nem teljesen beszélő ügyfeleinknek a magyar SIC kód rendszert ajánluk, tekintve, hogy nagyjából ugyanazok a meghatározások. Ezt a következő link segítségével választhatja ki: http://www.teaorszamok.hu/

 

Bevallások

A vállalkozás, az adóévének végén, a Companies House felé a cégadatairól, tözstőkjéről, direktorainak adatairól egy cégközlönyt nyújt be,

ami itt angliában a: Confirmation satement. Az éves eredményéről Annual Account bevallást készít és a HMRC felé társasági adóbevallást, azaz Corporation Tax-ot. (CT600) Jelen adóévben a társasági adó Corporation tax mértéke 19% !  A jövőben ezen adónem fokozatosan csökkenni fog, míg 2020 áprilisáig 17-ra !! csökken.

Útmutató az angol cégalapítási űrlap kitöltéséhez:

Az Egyesült Királyság már csak Önre vár! – vágjon bele az angol cégalapításba,

és kérje segítségünket minden pénzügyet érintő kérdésben! Várjuk mielőbbi megkeresését elérhetőségeink bármelyikén!

 

Telefon: +36 (70) 550 – 2804

Email cím: info@simfalogic.co.uk

Skype: Symfalogic Corporation

 

A cégalapításhoz töltse ki az alábbi űrlapot:

Angol Limited by Guarantee (LBG) cégalapítási Igénylőlap

 • Megrendelő Adatai

 • Alapítandó Új Angol Cég adatai (LGB)

 • Alapítandó Cég leendő tevékenységi köre

 • Directori adatok

 • Minden cégnek rendelkeznie kell legalább egy Directorral. A Director, azaz az igazgató felel a cég tevékenységéért. Bankszámlanyitáskor, a bankkártyán nem (csak) a cég neve, hanem a Director neve fog szerepelni, "Business" megjelöléssel. Tehát, csak a Director férhet hozzá a céges bankszámlához. Több Director esetén ugyanez a helyzet.
 • Biztonsági kérdések

 • Director 2, vagy több

 • Ha az alapítadó cégnek csak 1 Directora lesz, értelem szerűen a Director 2. adataira szóló mezőket kérjük hagyja üresen
 • Biztonsági kérdések

 • Több Director esetén

 • Titkári Adatok

 • Biztonsági Kérdések

 • Több Titkár esetén

 • Cég Tulajdonosi Adatok

 • Új angol cégének szüksége van tulajdonosra. A tulajdonos lehet vagy magánszemély, vagy a Director is, vagy akár egy másik külföldi cég is,. A cég tulajdonosa a cég részvényeinek (amelyeket nem lehet tőzsdére vinni) a birtoklásával fejezi ki tulajdoni részét.
 • Ha nem (csak) a Director a tulajdonos

 • Könyvelési Folder (mappa) kiválasztása

 • Adatvédelem

 • 1. Az adatkezelő tájékoztatja szerződő felet, hogy a szerződésben megadott személyes adatait szerződés teljesítése jogcímén kezeli.
  2. A személyes adatok címzettjei: a Symfalogic Corporation ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.
  3. A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.
  4. A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülnek adózás, könyvelés céljából a Simfalogic Accountancy Ltd-nek, postázás és szállítás céljából a Royal Mail-nak, illetve az adott ország postájának, továbbá a megbizott futárszolgálatnak, vagyonvédelem céljából pedig a Symfalogic Corporation vagyonvédelmi megbízottjának.
  5. Az érintett természetes személy jogairól, az adatfeldolgozók személyéről információk, a https://simfalogic.co.uk/adatvedelmi-szabalyzat/ oldalon érhetők el.
 • Fizetési Opciók

 • Üzenet

 

Verification / Ellenőrzés

Megrendelés folytatásához az “Ügyfélkapu”  (jobb oldalon felül, a menüben) linkre kattintva regisztráljon saját adataival egy fiókot. A kiválasztott cégalapítási foldert az elkészült fiókjában már a (a fejlécben, a bal felső részen)  a “Shop” gombra kattintva tudja kiválasztani, majd ez után a megrendelését a következő díjfizetési opciók kiválasztásával teheti meg:

 • PayPalfizetéssel > (Lépések: Csomag kiválasztása) > Fizetés (zöld gomb) > (Fizetési mód kiválasztása) PayPal >  Megrendelés (Kék gomb) > Lépjen be saját PayPal fiókjába
 • Bankkártyával(Lépések: Csomag kiválasztása) > Fizetés (zöld gomb) > (Fizetési mód kiválasztása) PayPalMegrendelés (Kék gomb) > Fizetés Hitelkártyával opciót kell választani
 • Banki utalással(Lépések: Csomag kiválasztása) > Fizetés (zöld gomb) > (Fizetési mód kiválasztása)  Mail in Payment >  Megrendelés (Kék gomb)  opciót kell választani.

          A fenti lépésekkel tudja megrendelését Symfalogic Corporation részére kiegyenlíteni.

Amint a befizetés megérkezik, küldjük visszaigazolásunkat az űrlap helyes kitöltésének ellenőrzése végett. Amint az adatok helyességéről megkaptuk öntől a visszaigazolást, a cégalapítási folyamatot elindítjuk, és minden további lépésről tájékoztatást küldünk.