Adatvédelmi Szabályzat

 • Home
 • Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat

Kötelezettségvállalás

Személyes adatainak védelme a Simfalogic Corporation és leányvállaltainak elsődleges és legfontosabb feladata.

Teljes mértékben tisztában vagyunk azzal a ténnyel, hogy személyes adatai felett Ön rendelkezik, ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy a velünk megosztott adatokat gondosan dolgozzuk fel és biztonságosan tároljuk.

Nagyra értékeljük bizalmát, ezért a lehető legkevesebb adatot gyűjtjük és ezt csak az Ön engedélyével tesszük. Az adatokat kizárólag az előre meghatározott célra használjuk fel és az Ön tudta nélkül nem adjuk ki azokat harmadik félnek.

A Simfalogic Corporation-nel és leányvállaltaival minden erőfeszítést megteszünk adatainak védelme érdekében, ideértve az adatok technikai védelmét és a belső folyamatokat, valamint a fizikai adatvédemi intézkedéseket.

Úgy törekszünk emelni szolgáltatásunk minőségét, hogy 100% kényelmi szolgáltatást nyújtsunk Önnek. Ennek megvalósítása érdekében, mivel bizalma számunkra kiemelkedősen fontos, minden tőlünk telhetőt megteszünk személyes adatai védelmének érdekében.

Köszönjük folyamatos érdeklődését és támogatását!

Simfalogic Corporation
Management

 

Adatkezelési Tájékoztató

Simfalogic Corporation

Unit 13-14, Long Acres Park, Newchapel Road, Lingfield, Surrey, RH7 6LE, United Kingdom alatt található fióktelepe, továbbá a Simfalogic Corporation leányvállaltai:

 • Simfalogic Accountancy Ltd – Unit 13, Long Acres Park, Newchapel Road, Lingfield, Surrey, RH7 6LE, United Kingdom
 • Simfalogic Consulting Ltd – Unit 14, Long Acres Park, Newchapel Road, Lingfield, Surrey, RH7 6LE, United Kingdom
 • Simfalogic Solutions Ltd – Unit 13, Long Acres Park, Newchapel Road, Lingfield, Surrey, RH7 6LE, United Kingdom

Adatkezelési Tájékoztató összefoglalója

Utolsó módosítás: 2018.05.25.

 

Általános rendelkezések és elérhetőségek

A jelen dokumentum a Simfalogic Corporation és leányvállaltainak a Unit 14, Long Acres Park, Newchapel Road, Lingfield, Surrey, RH7 6LE, United Kingdom alatt található fióktelepe adatkezelési tájékoztatójának rövid összefoglalója. Az egyes adatkezelési körülmények részletesebben az adatkezelési tájékoztató teljes változatában szerepelnek.

Az adatkezelési tájékoztató teljes változata itt érhető el. Felhívjuk figyelmüket, hogy a Simfalogic Corporation által végzett adatkezelésekről kizárólag az adatkezelési tájékoztató teljes változata tekinthető teljes körű tájékoztatásnak. A jelen összefoglaló csak elősegíti a teljes adatkezelési tájékoztató könnyebb megértését. Az adott személyes adat vagy információ rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a teljes adatkezelési tájékoztatónak az adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja.

A Simfalogic Corporation elérhetőségei: https://simfalogic.co.uk/contact/  vagy a +3670-550-28-04; illetve az angol +44 (0) 7550-14-1337-es telefonszámon.

 

A kezelt adatok köre és az adatkezelési célok

Bizonyos internetes oldalakon vagy bizonyos szolgáltatásokkal kapcsolatban Önnel kapcsolatos adatokat kérhetünk, valamint Ön a Simfalogic Corporation-nel való kommunikációja során is önkéntesen rendelkezésünkre bocsáthat vagy (például közösségi oldalakon) nyilvánosságra hozhat bizonyos adatokat. Az általunk gyűjtött
információk egy része az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 3. § 2. pontja szerint „személyes adat”.

 

A Simfalogic Corporation alapvetően az alábbi személyes adatokat kezeli:

 • Ügyfélkapu fiók létrehozása a felhasználók egymástól történő megkülönböztetése céljából – név, cím, email cím, telefonszám,  jelszó, regisztráció típusa, számlázási adatok, hírlevél feliratkozás státusza
 • Termékregisztráció céljából – teljes név, e-mail cím, lakcím, telefonszám, termékregisztráció ideje és a regisztrált termék adatai
 • Értéknövelt szolgáltatások nyújtása céljából – név, cím, telefonszám, email cím, megadott, jelszó
 • Reklámanyagok küldése emailben, telefonos megkereséssel, SMS-ben, vagy postai úton – a lehetséges címzett neve, címe, email címe, telefonszáma, termékekkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos érdeklődési kör
 • Call center üzemeltetése és panaszkezelés céljából – telefonszám, telefonbeszélgetés, chat-en és e-mailen történő kommunikáció rögzítése.
 • Szervizszolgáltatás nyújtása céljából – ügyfél neve, e-mail címe, címe, telefonszáma,  vásárlás dátuma, és hibaleírás, a szervizigény adatai, javítás helye és időpontja.
 • Fogyasztói elégedettség mérése céljából – telefonszám és a beszélgetés rögzítése, chat-en és e-mailen történő kommunikáció rögzítése; szervizszolgáltatás igénybevétele esetén az ügyfél neve, e-mail címe, címe, telefonszáma, és problémaleírás,  javítás, korrigálás helye és időpontja.
 • Távoli támogatás – telefonszám, email cím, székhely vagy lakcím, problémaleírás,  javítás, korrigálás helye és időpontja.
 • Adat-összekapcsolás, melynek célja (1) az egyes Simfalogic Corporation és leányvállaltai által végzett adatkezelésekhez történő hozzájárulás központosított visszavonásának lehetővé tétele és (2) további személyre szabott marketing kommunikáció küldése mobiltelefonra különböző marketing csatornákon keresztül, mint email, SMS, felugró üzenetek (értesítés, amely nem email, nem is SMS, hanem felugró értesítésként jelenik meg), valamint más elektronikus kommunikáció – (a) Azonosító adatok: ügyfél neve, e-mail címe és felhasználói fiókjának adatai, lakóhely szerinti ország, a Simfalogic Corporation és leányvállaltaival való kommunikáció ideje/napja, telefonszáma, címe; (b) fiók és szolgáltatás történet, Ügyfélfiókok (létrehozás és törlés ideje/napja); és (c) beállítások: kapcsolattartás (telefon, e-mail, SMS), marketing beállítások. Az adatok továbbításra kerülnek a Simfalogic Corporation és leányvállaltainak.
 • Promóciók, kampányok és média megjelenések lebonyolítása – az érintett promóció részvételi feltételei szerint.
 • A Simfalogic Corporation Facebook oldal (https://www.facebook.com/simfalogic.corporation) működtetése során kommunikáció az ügyfelekkel, például az érdeklődővel való informális kapcsolatfelvétel – az érdeklődők kommenteket és üzeneteket tudnak küldeni a Simfalogic Corporation és leányvállaltainak a Facebookon keresztül, például kérdezhetnek a Simfalogic Corporation és leányvállaltainak termékeiről és/vagy szolgáltatásaikról. A Simfalogic Corporation vagy a Simfalogic Corporation és leányvállaltai részére szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó megválaszolhatja a kérdéseket és a kommenteket, amennyiben ez szükséges.
 • Reklámanyagok küldése emailben, telefonos megkereséssel, SMS-ben, vagy postai úton – csak azoknak az ügyfeleknek és érdeklődőknek, akik kifejezetten hozzájárulásukat adták meg erre a célra adataikat.
 • Clubkártya igénylése és a club vásárlói programban való részvételi jogosultság ellenőrzése a Simfalogic Corporation és leányvállaltainál – csak azokat a fogyasztókat érinti, akik részt kívánnak venni a club vásárlói programban
 • Felhasználói értékelések és véleményezések egyes szolgáltatásokkal kapcsolatban („CRR szolgáltatás”) – Az adott terméket vagy szolgáltatást értékelő személy neve, az értékelés szövege, és email címe, amennyiben értékeli az adott terméket vagy szolgáltatást a simfalogic.co.uk honlapon
 • A Simfalogic Corporation és leányvállaltai által a szolgáltatási partnerekkel kötött szerződések megkötése, teljesítése, valamint a szerződések teljesítésének ellenőrzése – a szerződéssel kapcsolatban a szolgáltatási partner oldaláról eljáró természetes személy elérhetőségi adatai (név, cím, telefonszám, email cím), valamint a szerződés előkészítésével és teljesítésével kapcsolatos tevékenysége.

Az adatokat a Simfalogic Corporation és leányvállaltai általában az Ön hozzájárulásának visszavonásáig; a hozzájárulás visszavonásának hiányában általában az Önnel való kapcsolat megszűnését követően 5 évig kezeli. Bizonyos adatokat – például olyan adatokat, amelyek a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például a Simfalogic Corporation és leányvállaltai és az ügyfél közötti szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (pl megrendelésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek – a Simfalogic Corporation és leányvállaltai kötelesek a számviteli jogszabályok alapján 8 évig megőrizni, az Ön hozzájárulásától függetlenül. Az adatokhoz a Simfalogic Corporation és leányvállaltainak illetékes üzletágainak munkatársai férhetnek csak hozzá.

A Simfalogic Corporation és leányvállaltai által végzett adatkezelések részletes áttekintését az adatkezelési tájékoztató teljes változata tartalmazza.

 

Adatfeldolgozók

A Simfalogic Corporation és leányvállaltai az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére igénybe vett adatfeldolgozók feladatai különösen az alábbiak:

 • ügyfélkapcsolat-kezelési (CRM) rendszerének üzemeltetése,
 • segítség a termék és Szolgáltatások regisztrációiban,
 • információnyújtás a szolgáltatással kapcsolatban,
 • call center üzemeltetése, termék/eszköz/kiegészítő/szolgáltatás értékesítése, illetve megismertetése az ügyfelekkel,
 • reklámanyagok küldése, vagy
 • a Simfalogic Corporation és leányvállaltai által kezelt adatok tárolása.

Az adatfeldolgozókkal minden esetben írásbeli szolgáltatási szerződés kerül megkötésre, és az általuk feldolgozott adatokat a szerződés megszűnéséig tárolhatják. Az adatfeldolgozók részletes listáját és tevékenységük leírását az adatkezelési tájékoztató teljes változata tartalmazza.

Adattovábbítások

Az „értéknövelt szolgáltatások nyújtása, úgymint: VIP Folder, Nagy forgalmat bonyolító cégek könyvelési árai ” az adatkezelési cél megvalósulásával összefüggésben az interneten lebonyolított vásárlásokkal kapcsolatos adatok a Lloyds Bank, a Barclays Bank, illetve a Natwest Bank, továbbá a HSBC Bank, és a PayPal számára kerülnek továbbításra, a bankkártya elfogadói hálózatain keresztül, a tranzakció pénzügyi lebonyolítása céljából.

Az adat-összekapcsolással összefüggésben a Simfalogic Corporation és leányvállaltai a következő társaságoknak továbbít adatokat: A felsorolt bankokon kívül senkinek.

 

Az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei

Reklámlevelekről bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat a következő elérhetőségünkön:  info@simfalogic.co.uk vagy a következő elérhetőségek bármelyikén: Simfalogic Corporation, Unit 13-14, Long Acres park, Newchapel Road, Lingfield, Surrey, RH7 6LE, United Kingdom 2.; https://simfalogic.co.uk/contact/  ügyfélszolgálat: +3670-550-28-04. Továbbá, ha Ön reklámüzentet kap tőlünk e-mailben vagy SMS útján, mind az e-mailben, mind az SMS-ben emlékeztetni fogjuk Önt arra, hogy bármikor lehetősége van korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozni.

Ön kérelmezheti továbbá: (a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, (b) személyes adatainak helyesbítését, valamint (c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Az Infotv. 21. §-ban meghatározott esetekben Ön tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.  (The Information Commissioner’s Office Water Lane, Wycliffe House Wilmslow – Cheshire SK9 5AF Tel. +44 1625 545 745 e-mail: international.team@ico.org.uk Website: https://ico.org.uk Art 29 WP Member: Ms Elizabeth DENHAM, Information Commissioner, Alternate Member: Mr Steve WOOD, Deputy Commissioner)  bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Jogainak megsértése esetén Ön bírósághoz is fordulhat. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen az adatkezelési tájékoztató teljes változata tartalmazza.

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

 1. Általános rendelkezések és elérhetőségek
 2. A Tájékoztató frissítése és elérhetősége
 3. A Tájékoztató megismerése és elfogadása
 4. A kezelt adatok köre és adatkezelési célok
 5. Definíciók
 6. Információk gyűjtése és használata
 7. Az összegyűjtött adatok típusai
 8. Használati adatok
 9. Helyadatok
 10. Követés és cookie-k adatai
 11. Példák az általunk használt sütikre:
 12. Az adatok használata
 13. Az adatok megőrzése
 14. Adatátvitel
 15. Az adatok közzététele
 16. Jogi követelmények
 17. Az adatok biztonsága
 18. Szolgáltatók
 19. Analitika
 20. Viselkedési remarketing
 21. Kifizetések
 22. Az általunk alkalmazott fizetési folyamatok:
 23. Linkek más webhelyekre
 24. Gyermekek adatvédelme
 25. Az adatvédelmi irányelv módosításai
 26. Lépjen kapcsolatba velünk

 

1. Általános rendelkezések és elérhetőségek

A jelen adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) azon személyes adatokra vonatkozik, amelyeket Önről a Simfalogic Corporation Unit 13-14, Long Acres park, Newchapel Road, Lingfield, Surrey, RH7 6LE, United Kingdom alatt található fióktelepe gyűjt és kezel.

A Simfalogic Corporation címe: Unit 13-14, Long Acres park, Newchapel Road, Lingfield, Surrey, RH7 6LE, United Kingdom
A Simfalogic Corporation nyilvántartja:
Company House 08531523  cégjegyzékszámon.
A Simfalogic Solutions Ltd adószáma: GB 272 65 1401

Címe: Unit 13, Long Acres park, Newchapel Road, Lingfield, Surrey, RH7 6LE, United Kingdom

Ha Önnek bármilyen kérdése vagy észrevétele van ezzel a Tájékoztatóval kapcsolatban, mielőtt használná a https://simfalogic.co.uk vagy a https://simfalogic.accountant, vagy a https://simfalogic.consulting, vagy a https://simfalogic.eu, vagy a https://simfalogic.us, vagy a https://simfalogic.news, vagy a https://simfalogic-webshop.com, vagy a https://angolkonyvels.co.uk, vagy a https://angolcegalapitas.co.uk weboldalt, vagy valamilyen adatot a jelen Tájékoztató szerint átadna, kérjük lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal következő elérhetőségek valamelyikén:

https://simfalogic.co.uk/contact/
Telefonszám: +3670-550-2804, +44 (0) 7550-14-1337

 

2. A Tájékoztató frissítése és elérhetősége

A Simfalogic Corporation fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa. Erre tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni a https://simfalogic.co.uk weboldalt abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változásokat. Ha az Ön e-mail címe rendelkezésünkre áll, kérésére a módosításokról e-mailben értesítést küldünk.

Kérésére megküldjük Önnek a mindenkor hatályos Tájékoztató egy példányát.

 

3. A Tájékoztató megismerése és elfogadása

Az adott személyes adat vagy információ rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a jelen Tájékoztatónak az adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja.

Egyes külön szolgáltatások igénybevétele során specifikus adatvédelmi feltételek is alkalmazandók lehetnek, melyekről Ön az adott szolgáltatás igénybevétele előtt kaphat tájékoztatást

4. A kezelt adatok köre és adatkezelési célok

Bizonyos internetes oldalakon vagy bizonyos szolgáltatásokkal kapcsolatban Önnel kapcsolatos adatokat kérhetünk, valamint Ön a Simfalogic Corporation-nel való kommunikációja során is önkéntesen rendelkezésünkre bocsáthat vagy (például közösségi oldalakon) nyilvánosságra hozhat bizonyos adatokat. Az általunk gyűjtött információk egy része az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 3. § 2. pontja szerint „személyes adat”.

A Simfalogic Corporation (“Simfalogic Corporation”, “Simfalogic” vagy “mi”) a https://simfalogic.co.uk webhelyet és az Simfalogic mobilalkalmazást (a továbbiakban: “Szolgáltatás”) működteti.

Ez az oldal tájékoztatja Önt a személyes adatok gyűjtésével, használatával és nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos szabályzatunkról, amikor Ön Szolgáltatásunkat használja, és az adott adatokhoz kapcsolódó döntéseket.

Az Ön adatait a Szolgáltatás nyújtásához és javításához használjuk. A Szolgáltatás használatával Ön beleegyezik abba, hogy az információk összegyűjtése és felhasználása ezen irányelvnek megfelelően történik. Ha az Adatvédelmi Szabályzat másként nem rendelkezik, az Adatvédelmi Szabályzatban használt kifejezéseknek ugyanazok a jelentések, mint az Általános Szerződési Feltételekben.

5. Definíciók

 • Szolgáltatás: A szolgáltatás a https://simfalogic.co.uk weboldal és a Simfalogic Corporation által üzemeltetett Simfalogic mobilalkalmazás
 • Személyes adatok: A személyes adatok olyan élő egyénre vonatkozó adatokat jelentenek, akiket ezekből az adatokból lehet azonosítani (vagy azokról és egyéb információkról, amelyek birtokunkban vagy a birtokunkba kerülhetnek).
 • Használati adatok: Használati adatok Azok az adatok, amelyeket automatikusan vagy Szolgáltatás, vagy a Szolgáltatási infrastruktúra használatával generálnak (például az oldallátogatás időtartama).
 • Sütik: A cookie-k a készülékén (számítógépen vagy mobileszközön) tárolt kis fájlok.
 • Adatkezelő: Az adatkezelő azt a természetes vagy jogi személyt jelenti, aki (önállóan vagy közösen vagy más személyekkel közösen) meghatározza, hogy milyen célokra és milyen módon dolgozzon fel vagy dolgozzanak fel személyes adatokat. Ezen Adatvédelmi Szabályzat alkalmazásában személyes adatainak adatkezelője vagyunk.
 • Adatfeldolgozók (vagy szolgáltatók) Az adatfeldolgozó (vagy a szolgáltató) minden olyan természetes vagy jogi személy, aki az adatokat az adatkezelő nevében dolgozza fel. Az adatok hatékonyabb feldolgozása érdekében különböző szolgáltatók szolgáltatásait használhatjuk fel.
 • Adatobjektum (vagy felhasználó) Az adatalany minden olyan élő személy, aki a Szolgáltatásunkat használja, és személyes adatok tárgya.

6. Információk gyűjtése és használata

Számos különböző információt gyűjtünk különböző célokra, hogy szolgáltatásainkat Önnek biztosítsuk és javítsuk.

 

7. Az összegyűjtött adatok típusai

Személyes adatok

Szolgáltatásunk használata során felkérhetjük Önt, hogy adjon meg bizonyos személyes azonosításra alkalmas információkat, amelyekkel fel lehet használni a kapcsolatot vagy azonosíthatja Önt (“Személyes adatok”). A személyazonosításra alkalmas adatok tartalmazhatnak, de nem kizárólag:

 • Email cím
 • Keresztnév és vezetéknév
 • Telefonszám
 • Cím, állam, tartomány, postai irányítószám, város
 • Cookie-k és használati adatok

Személyes adatait felhasználhatjuk arra, hogy kapcsolatba lépjenek Önnel hírlevelekkel, marketing vagy promóciós anyagokkal és egyéb, az Ön számára érdekes információkkal. Elutasíthatja, hogy ebből a kommunikációból vagy az összes ilyen üzenetet megkapja a leiratkozási link vagy az általunk küldött e-mailben megadott utasítások, vagy a velünk való kapcsolatfelvétel követésével.

8. Használati adatok

Azt is gyűjthetünk információt, amelyet a böngésző elküld, amikor látogat a Szolgáltatásunkon, vagy ha a Szolgáltatáshoz egy mobileszközön keresztül vagy a „Hozzáférési adatok” segítségével jut el.

Ez a használati adat olyan információkat tartalmazhat, mint a számítógép internetes protokolljának címe (pl. IP-cím), böngésző típusa, böngésző verziója, a látogatott oldalak, a látogatás időpontja és időpontja, az oldalakon eltöltött idő, egyedi eszközazonosítók és egyéb diagnosztikai adatok.

Ha mobileszközzel hozzáfér a Szolgáltatáshoz, a Használati adatok olyan információkat tartalmazhatnak, mint például az Ön által használt mobil eszköz típusa, a mobileszköz egyedi azonosítója, a mobilkészülék IP-címe, a mobil operációs rendszer, a mobil internet típusa az Ön által használt böngésző, egyedi eszközazonosítók és egyéb diagnosztikai adatok.

9. Helyadatok

Az Ön tartózkodási helyére vonatkozó információkat használhatunk és tárolhatunk, ha erre engedélyt adunk (“Helyadatok”). Ezeket az adatokat szolgáltatjuk szolgáltatásaink szolgáltatásainak biztosításához, szolgáltatásunk fejlesztéséhez és testreszabásához.

Engedélyezheti vagy letilthatja a helymeghatározó szolgáltatásokat, amikor szolgáltatásainkat bármikor a készülék beállításain keresztül használja.

 

10. Követés és cookie-k adatai

A cookie-kat és hasonló nyomkövető technológiákat használunk a szolgáltatásunk nyomon követésére, és bizonyos információkat tartunk.

A cookie-k olyan fájlok, amelyek kis mennyiségű adatot tartalmaznak, amelyek tartalmazhatnak egy névtelen egyedi azonosítót. A cookie-kat egy webhelyről küldjük a böngészőbe, és tároljuk a készüléken. Más nyomkövető technológiák is használhatók, mint például a jelzők, címkék és szkriptek az információk gyűjtéséhez és nyomon követéséhez, valamint a szolgáltatásunk fejlesztéséhez és elemzéséhez.

Utasíthatja böngészőjét, hogy utasítsa el az összes cookie-t, vagy jelezze, mikor küld egy cookie-t. Ha azonban nem fogadja el a cookie-kat, előfordulhat, hogy nem tudja használni a Szolgáltatás egyes részeit.

 

11. Példák az általunk használt sütikre:

 • Szekció cookie-k. Szolgáltatásunk működtetéséhez Session Cookies-t használunk.
 • Preferences Cookie-k. A Preferences Cookie-kat használjuk, hogy emlékezzünk a beállításokra és a különböző beállításokra.
 • Biztonsági cookie-k. Biztonsági célokra biztonsági cookie-kat használunk.

12. Az adatok használata

A Simfalogic Corporation az összegyűjtött adatokat különböző célokra használja:

 • Szolgáltatásunk biztosítása és karbantartása
 • A Szolgáltatás megváltoztatásáról való értesítés
 • Annak érdekében, hogy részt vehessen Szolgáltatásunk interaktív szolgáltatásaiban, amikor ezt választja
 • Ügyfélszolgálat biztosítása
 • Az elemzés vagy értékes információk összegyűjtése, hogy javíthassuk szolgáltatásunkat
 • Szolgáltatásunk használatának ellenőrzése
 • A technikai problémák felderítése, megelőzése és kezelése
 • Hírek, különleges ajánlatok és általános információk nyújtása az Ön által megvásárolt vagy megkérdezett hasonló árukról, szolgáltatásokról és eseményekről, kivéve, ha úgy döntött, hogy nem kap ilyen információt

Személyes adatok feldolgozásának jogi alapja az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) alapján.

Ha Ön az Európai Gazdasági Térségből (EGT) érkezik, a Simfalogic Corporation jogi alapja az e Adatvédelmi Szabályzatban leírt személyes adatok gyűjtéséhez és felhasználásához attól függ, hogy milyen személyes adatokat gyűjtöttünk és milyen konkrét kontextusban gyűjtjük.

A Simfalogic Corporation feldolgozhatja személyes adatait, mert:

 • Szerződést kell kötnünk veled
 • Ön engedélyt adott nekünk erre
 • A feldolgozás jogos érdekeinkben van, és a jogai nem felülbírálják
 • Fizetési feldolgozás céljából
 • A törvény betartása

 

13. Az adatok megőrzése

Az Simfalogic Corporation csak akkor tárolja személyes adatait, amíg az az Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott célokhoz szükséges. Személyes adatainkat a jogi kötelezettségeknek való megfeleléshez szükséges mértékben megtartjuk és használjuk (például, ha az adatainkat meg kell őrizni az alkalmazandó jogszabályoknak való megfelelés érdekében), vitákat kell megoldani és jogi megállapodásainkat és politikáinkat érvényesíteni.

A Simfalogic Corporation belső elemzési célokra is megőrzi a Használati adatokat. Használat Az adatokat általában rövidebb ideig tartják fenn, kivéve, ha ezeket az adatokat a biztonság megerősítésére vagy Szolgáltatásunk funkcionalitásának javítására használjuk, vagy jogilag kötelezzük őket arra, hogy ezeket az adatokat hosszabb ideig tartsuk.

14. Adatátvitel

Az Ön adatai, beleértve a Személyes adatokat is, átvihetők az Ön államának, tartományának, országának vagy más kormányzati joghatóságának területén kívül lévő számítógépekre és fenntarthatók azokon a számítógépeken, ahol az adatvédelmi jogszabályok eltérhetnek az Ön joghatóságától.

Ha az Egyesült Királyságon kívül tartózkodik, és úgy dönt, hogy tájékoztatást nyújt nekünk, kérjük, vegye figyelembe, hogy az adatokat, beleértve a Személyes adatokat is, az Egyesült Királyságba továbbítjuk, és ott feldolgozzuk.

Az Ön adatvédelmi politikájához való hozzájárulása és az ilyen információk benyújtása az Ön hozzájárulását adja az átadáshoz.

A Simfalogic Corporation minden szükséges lépést megtesz annak biztosítására, hogy az adatait biztonságosan, és ezen adatvédelmi irányelveknek megfelelően kezeljék, és a személyes adatai nem kerülnek átadásra egy szervezetnek vagy egy országnak sem, hacsak nincs megfelelő ellenőrzés, beleértve a biztonságot. Az ön személyes adatait, illetve egyéb önhöz köthető adatokat mint pl: Céges adatok, vagy üzleti adatok) titoktartási szabályzatunk alá esik, így azokat semmilyen körülmények között nem adjuk ki 3.dik félnek.

15. Az adatok közzététele

Üzleti tranzakció

Ha a Simfalogic Corporation részt vesz egy egyesülésben, beszerzésben vagy eszközértékesítésben, személyes adatait át lehet adni. Értesítést fogunk adni, mielőtt személyes adatait továbbítanánk, és egy másik adatvédelmi irányelv hatálya alá esik.

A bűnüldözés közzététele

Bizonyos körülmények között a Simfalogic Corporation -tól megkövetelhető, hogy személyes adatait nyilvánosságra hozza, ha azt a törvény előírja, vagy a hatóságok (például bíróság vagy kormányzati hivatal) érvényes kéréseire válaszolva.

 

16. Jogi követelmények

A Simfalogic Corporation jóhiszeműen nyilvánosságra hozhatja személyes adatait, hiszen az ilyen intézkedések szükségesek ahhoz, hogy:

 • Jogi kötelezettség teljesítése
 • A Simfalogic Corporation jogainak vagy tulajdonának védelme
 • A Szolgáltatással kapcsolatos esetleges jogsértések megelőzése vagy kivizsgálása
 • A Szolgáltatás vagy a nyilvánosság felhasználóinak személyes biztonságának védelme
 • A jogi felelősség elleni védelem

17. Az adatok biztonsága

Az adatok biztonsága fontos számunkra, de ne feledjük, hogy az interneten vagy az elektronikus tárolás módján keresztül történő adatátvitel nem 100% -ban biztonságos. Bár törekszünk arra, hogy kereskedelmi szempontból elfogadható eszközöket használjunk személyes adataink védelmére, nem garantálhatjuk abszolút biztonságát.

Irányelveink a Kaliforniai Online Védelmi Törvény (CalOPPA) szerinti “Ne figyelj” jelekre

Nem támogatjuk a Nem nyomon követést (“DNT”). A Ne nyomon követheti a webböngészőben beállított preferenciát, hogy tájékoztassa a webhelyeket, amelyeket nem kíván követni.

Engedélyezheti vagy letilthatja a Nem nyomon követést a webböngésző Beállítások vagy Beállítások oldalán.

Az adatvédelmi jogok az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) alapján

Ha Ön az Európai Gazdasági Térség (EGT) lakóhelye, bizonyos adatvédelmi jogokkal rendelkezik. A Simfalogic Corporation arra törekszik, hogy ésszerű lépéseket tegyen annak érdekében, hogy helyesbítse, módosítsa, törölje vagy korlátozza a személyes adatok használatát.

Ha szeretne tájékoztatást kapni arról, hogy milyen személyes adatokat tartunk Önnel kapcsolatban, és ha azt szeretné, hogy eltávolítsuk a rendszerünkből, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

 

Bizonyos körülmények között az alábbi adatvédelmi jogokkal rendelkezik:

 • Az Ön rendelkezésére álló információkhoz való hozzáférés, frissítés vagy törlés joga. Amikor csak lehetséges, hozzáférhet, frissítheti vagy kérheti személyes adatainak törlését közvetlenül a fiókbeállítások részében. Ha nem tudja elvégezni ezeket a műveleteket, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk, hogy segítsen.
 • A helyesbítés joga. Önnek joga van az adatok helyesbítésére, ha az információ pontatlan vagy hiányos.
 • A kifogás joga. Joga van, hogy tiltakozzon személyes adatainak feldolgozásával szemben.
 • A korlátozás joga. Önnek joga van kérni, hogy korlátozzuk személyes adatainak feldolgozását.
 • Az adatátvitel joga. Önnek joga van arra, hogy strukturált, géppel olvasható és általánosan használt formátumban megkapja a rendelkezésünkre álló információk egy példányát.
 • A hozzájárulás visszavonásának joga. Önnek is joga van bármikor visszavonni a hozzájárulását, amikor a Simfalogic Corporation az Ön személyes adatainak feldolgozásához hozzájárult.

Felhívjuk figyelmét, hogy kérhetjük Önt, hogy ellenőrizze személyazonosságát, mielőtt válaszolna az ilyen kérelmekre.

Önnek joga van panaszkodni az Adatvédelmi Hatósághoz személyes adatainak összegyűjtéséről és használatáról. További információért forduljon az Európai Gazdasági Térség (EEA) helyi adatvédelmi hatóságához.

 

18. Szolgáltatók

Harmadik fél vállalatokat és magánszemélyeket alkalmazhatunk, hogy megkönnyítsük Szolgáltatásunkat (“Szolgáltatók”), a Szolgáltatást a nevünkben, Szolgáltatással kapcsolatos szolgáltatásokat végezzük, vagy segítséget nyújtsunk szolgáltatásunk használatának elemzésében.

Ezek a harmadik felek csak személyes adataikhoz férhetnek hozzá, hogy ezeket a feladatokat a nevünkben végezzék el, és kötelességük, hogy ne tegyenek közzé vagy használjanak más célra.

 

19. Analitika

Szolgáltatásunk használatának ellenőrzésére és elemzésére harmadik féltől származó szolgáltatókat használhatunk.

 • A Google Analytics: A Google Analytics a Google által kínált webes elemzési szolgáltatás, amely nyomon követi és jelentést készít a webhely forgalmáról. A Google az összegyűjtött adatokat a Szolgáltatásunk használatának nyomon követésére és figyelemmel kísérésére használja. Ezeket az adatokat megosztjuk más Google szolgáltatásokkal. A Google az összegyűjtött adatokat felhasználhatja saját hirdetési hálózatának hirdetéseinek kontextusba állítására és személyre szabására. A Google adatvédelmi gyakorlatával kapcsolatos további információkért látogasson el a Google Adatvédelmi és Feltételek webhelyére: https://policies.google.com/privacy?hl=hu
 • Firebase: A Firebase a Google Inc. által nyújtott elemzési szolgáltatás. A mobileszköz beállításain keresztül, például az eszköz hirdetési beállításainál, vagy a Google által az Adatvédelmi irányelveikben megadott utasítások betartásával elutasíthatja bizonyos Firebase szolgáltatásait:https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Javasoljuk továbbá, hogy tekintse át a Google adatvédelmi politikáját: https://support.google.com/analytics/answer/6004245 .

A Firebase által gyűjtött információ típusáról további információért látogasson el a Google Adatvédelmi és Feltételek weboldalára: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

 • Clicky: A Clicky egy webes elemző szolgáltatás. Olvassa el a Clicky adatvédelmi irányelveit: https://clicky.com/terms
 • Flurry Analytics: A Flurry Analytics szolgáltatást a Yahoo! Inc. A Flurry Analytics szolgáltatás megakadályozhatja a Flurry Analytics szolgáltatás használatát az információk használatának és megosztásának megakadályozására a Flurry Opt-out oldalán:https://dev.flurry.com/secure/optOut.do

A Yahoo! adatvédelmi gyakorlatairól és politikáiról további információkért látogasson el az Adatvédelmi irányelvek oldalára: https://policies.yahoo.com/us/hu/yahoo/privacy/policy/index.htm

 • Mixpanel: A Mixpanel-t a Mixpanel Inc. biztosítja. Megakadályozhatja, hogy a Mixpanel az adatok elemzés céljából történő felhasználásától való kizárás útján használhassa. A Mixpanel szolgáltatásból való kilépéshez látogasson el a következő oldalra:https://mixpanel.com/optout/

A Mixpanel által gyűjtött információkkal kapcsolatos további információkért látogasson el a Mixpanel használati feltételei oldalára: https://mixpanel.com/terms/

 • Unity Analytics: Az Unity Analytics szolgáltatást az Unity Technologies biztosítja. Az Unity Analytics által gyűjtött információ típusáról további információt az Adatvédelmi irányelvek oldalon talál: hhttps: //unity3d.com/legal/privacy-policy

 

20. Viselkedési remarketing

A Simfalogic Corporation remarketing szolgáltatásokat használ a harmadik fél webhelyein való hirdetésre, miután meglátogatta szolgáltatásunkat. Harmadik fél gyártói és cookie-kat használnak a hirdetések tájékoztatására, optimalizálására és kiszolgálására a múltbeli látogatásaink alapján.

 • Google hirdetések (AdWords) A Google Hirdetések (AdWords) remarketing szolgáltatását a Google Inc. biztosítja A Google Analytics hirdetései közül választhat, és testreszabhatja a Google Display Hálózat hirdetéseit a Google Hirdetési beállítások oldalon: http://www.google.com/settings/ads

A Google azt is javasolja, hogy telepítse a Google Analytics-opt-out böngésző bővítményét – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout – webböngészőjéhez. A Google Analytics kizáró böngésző-bővítmény lehetővé teszi a látogatók számára, hogy megakadályozzák, hogy adatokat gyűjtsenek és használjanak a Google Analytics.

A Google adatvédelmi gyakorlatával kapcsolatos további információkért látogasson el a Google Adatvédelmi és Feltételek webhelyére: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Ha többet szeretne megtudni a Twitter adatvédelmi gyakorlatáról és házirendjeiről, látogassa meg az Adatvédelmi irányelvek oldalát: https://twitter.com/privacy

 • Facebook: A Facebook remarketing szolgáltatását a Facebook Inc. biztosítja. Ha többet szeretne megtudni az érdeklődésen alapuló hirdetésről a Facebookon, látogasson el erre a lapra: https://www.facebook.com/help/164968693837950

A Facebook érdeklődésen alapuló hirdetéseiből való kilépéshez kövesse az alábbi utasításokat a Facebookon: https://www.facebook.com/help/568137493302217

A Facebook betartja a digitális reklámszövetség által létrehozott online viselkedési hirdetések önszabályozási elveit. A Facebookból és más résztvevő cégekből is választhat a Digital Advertising Alliance az Egyesült Államokban http://www.aboutads.info/choices/ , a Kanadai Digital Advertising Alliance-től Kanadában http://youradchoices.ca/ vagy az Európai Interaktív Digitális Reklámszövetség Európábanhttp://www.youronlinechoices.eu/ , vagy opt-out a mobileszköz beállításait használva.

A Facebook adatvédelmi gyakorlatával kapcsolatos további információkért látogasson el a Facebook Adatkezelési irányelveire: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Ha többet szeretne megtudni a Pinterest adatvédelmi gyakorlatáról és házirendjeiről, látogasson el az Adatvédelmi irányelvek oldalára: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy

Az AdRoll adatvédelmi gyakorlataival kapcsolatos további információkért látogasson el az AdRoll adatvédelmi irányelvek webhelyére: http://www.adroll.com/about/privacy

 • Perfect Audience: A tökéletes közönség remarketing szolgáltatását a NowSpots Inc. biztosítja. A Perfect Audience remarketing-től az alábbi oldalakon lehet kilépni: Platform Opt-out ( http://pixel.prfct.co/coo ) és Partner Opt-out ( http://ib.adnxs.com/optout ).

A Tökéletes közönség adatvédelmi gyakorlatával kapcsolatos további információkért látogasson el a Tökéletes közönség adatvédelmi szabályzatába és az opt-out webhelyre: https://www.perfectaudience.com/privacy/index.html

Az AppNexus adatvédelmi gyakorlatával kapcsolatos további információkért látogasson el az AppNexus platform adatvédelmi szabályzata weboldalára: http://www.appnexus.com/platform-policy/

 

21. Kifizetések

A Szolgáltatáson belül fizetett termékeket és / vagy szolgáltatásokat nyújthatunk. Ebben az esetben harmadik féltől származó szolgáltatásokat használunk fizetési műveletekhez (pl. Fizetési folyamatok).

Nem fogjuk tárolni vagy gyűjteni a fizetési kártya adatait. Ezt az információt közvetlenül a harmadik fél fizetési processzorainak nyújtják, akiknek személyes adatait az adatvédelmi irányelveik szabályozzák. Ezek a fizetési processzorok betartják a PCI-DSS által a PCI Biztonsági Szabványok Tanácsa által kezelt szabványokat, amelyek a Visa, MasterCard, American márkák közös erőfeszítése.
Express és Discover. A PCI-DSS követelmények biztosítják a fizetési információk biztonságos kezelését.

 

22. Az általunk alkalmazott fizetési folyamatok:

 

23. Linkek más webhelyekre

Szolgáltatásaink tartalmazhatnak linkeket más oldalakra, amelyek nem működnek. Ha rákattint egy harmadik félre mutató linkre, a harmadik fél webhelyére irányítja. Határozottan javasoljuk, hogy tekintse át a látogatott webhelyek adatvédelmi irányelveit.

Nem vagyunk felelősek semmilyen harmadik fél webhelyeinek vagy szolgáltatásainak tartalmáért, adatvédelmi irányelveiért és gyakorlatáért.

 

24. Gyermekek adatvédelme

Szolgáltatásaink nem foglalkoznak a 18 év alatti személyekkel (“Gyermekek”).

Nem tudjuk, hogy személyesen azonosítható adatokat gyűjtsünk be 18 éven aluli személyektől. Ha szülő vagy gondviselő vagy, és tudatában van annak, hogy gyermeke személyes adatokat szolgáltatott, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk. Ha tudatában vagyunk annak, hogy a szülői beleegyezés ellenőrzése nélkül gyűjtöttük össze a gyermekektől származó személyes adatokat, lépéseket teszünk annak érdekében, hogy eltávolítsuk ezeket az információkat a szervereinkről.

 

25. Az adatvédelmi irányelv módosításai

Időnként frissíthetjük adatvédelmi irányelveinket. Az új Adatvédelmi irányelvek közzétételével értesítjük Önt a változásokról.

E-mailben és / vagy kiemelkedő értesítéssel értesítjük Önt Szolgáltatásunkról, mielőtt a változás hatályba lépne, és frissítené az “Adatkezelési dátumot” ezen Adatvédelmi irányelvek tetején.

Javasoljuk, hogy a változtatások érdekében rendszeresen tekintse át ezt az adatvédelmi irányelvet. Az Adatvédelmi Szabályzat változásai akkor lépnek érvénybe, ha ezen az oldalon közzéteszik.

 

26. Lépjen kapcsolatba velünk

Ha bármilyen kérdése van az adatvédelmi irányelvekkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot:

 • E-mailben: info@simfalogic.co.uk
 • A webhelyünkön az alábbi oldalt látogatva: https://simfalogic.co.uk/contact
 • Levélben: Unit 14, Long Acres Park, Newchapel Road, Lingfield, Surrey, RH7 6LE, United Kingdom