Adatvédelmi Szabályzat

 • Home
 • Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat

Kötelezettségvállalás

Személyes adatainak védelme a Simfalogic Corporation és leányvállaltainak elsődleges és legfontosabb feladata.

Teljes mértékben tisztában vagyunk azzal a ténnyel, hogy személyes adatai felett Ön rendelkezik, ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy a velünk megosztott adatokat gondosan dolgozzuk fel és biztonságosan tároljuk.

Nagyra értékeljük bizalmát, ezért a lehető legkevesebb adatot gyűjtjük és ezt csak az Ön engedélyével tesszük. Az adatokat kizárólag az előre meghatározott célra használjuk fel és az Ön tudta nélkül nem adjuk ki azokat harmadik félnek.

A Simfalogic Corporation-nel és leányvállaltaival minden erőfeszítést megteszünk adatainak védelme érdekében, ideértve az adatok technikai védelmét és a belső folyamatokat, valamint a fizikai adatvédemi intézkedéseket.

Úgy törekszünk emelni szolgáltatásunk minőségét, hogy 100% kényelmi szolgáltatást nyújtsunk Önnek. Ennek megvalósítása érdekében, mivel bizalma számunkra kiemelkedősen fontos, minden tőlünk telhetőt megteszünk személyes adatai védelmének érdekében.

Köszönjük folyamatos érdeklődését és támogatását!

Simfalogic Corporation

 

Adatkezelési Tájékoztató

Simfalogic Corporation

Unit 13-14, Long Acres Park, Newchapel Road, Lingfield, Surrey, RH7 6LE, United Kingdom alatt
található fióktelepe, továbbá a Simfalogic Corporation leányvállaltai:

 • Simfalogic Accountancy Ltd – Unit 13, Long Acres Park, Newchapel Road, Lingfield, Surrey, RH7 6LE, United Kingdom
 • Simfalogic Consulting Ltd – Unit 14, Long Acres Park, Newchapel Road, Lingfield, Surrey, RH7 6LE, United Kingdom
 • Simfalogic Solutions Ltd – Unit 13, Long Acres Park, Newchapel Road, Lingfield, Surrey, RH7 6LE, United Kingdom

Adatkezelési Tájékoztató összefoglalója

Utolsó módosítás: 2018.05.25.

 

Általános rendelkezések és elérhetőségek

A jelen dokumentum a Simfalogic Corporation és leányvállaltainak a Unit 14, Long Acres Park, Newchapel Road, Lingfield, Surrey, RH7 6LE, United Kingdom alatt található fióktelepe adatkezelési tájékoztatójának rövid összefoglalója. Az egyes adatkezelési körülmények részletesebben az adatkezelési tájékoztató teljes változatában szerepelnek.

Az adatkezelési tájékoztató teljes változata itt érhető el. Felhívjuk figyelmüket, hogy a Simfalogic Corporation által végzett adatkezelésekről kizárólag az adatkezelési tájékoztató teljes változata tekinthető teljes körű tájékoztatásnak. A jelen összefoglaló csak elősegíti a teljes adatkezelési tájékoztató könnyebb megértését. Az adott személyes adat vagy információ rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a teljes adatkezelési tájékoztatónak az adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja.

A Simfalogic Corporation elérhetőségei: https://simfalogic.co.uk/contact/  vagy a +3670-550-28-04; illetve az angol +44 (0) 7550-14-1337-es telefonszámon.

 

A kezelt adatok köre és az adatkezelési célok

Bizonyos internetes oldalakon vagy bizonyos szolgáltatásokkal kapcsolatban Önnel kapcsolatos adatokat kérhetünk, valamint Ön a Simfalogic Corporation-nel való kommunikációja során is önkéntesen rendelkezésünkre bocsáthat vagy (például közösségi oldalakon) nyilvánosságra hozhat bizonyos adatokat. Az általunk gyűjtött
információk egy része az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 3. § 2. pontja szerint „személyes adat”.

 

A Simfalogic Corporation alapvetően az alábbi személyes adatokat kezeli:

 • Ügyfélkapu fiók létrehozása a felhasználók egymástól történő megkülönböztetése céljából – név, cím, email cím, telefonszám,  jelszó, regisztráció típusa, számlázási adatok, hírlevél feliratkozás státusza
 • Termékregisztráció céljából – teljes név, e-mail cím, lakcím, telefonszám, termékregisztráció ideje és a regisztrált termék adatai
 • Értéknövelt szolgáltatások nyújtása céljából – név, cím, telefonszám, email cím, megadott, jelszó
 • Reklámanyagok küldése emailben, telefonos megkereséssel, SMS-ben, vagy postai úton – a lehetséges címzett neve, címe, email címe, telefonszáma, termékekkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos érdeklődési kör
 • Call center üzemeltetése és panaszkezelés céljából – telefonszám, telefonbeszélgetés, chat-en és e-mailen történő kommunikáció rögzítése.
 • Szervizszolgáltatás nyújtása céljából – ügyfél neve, e-mail címe, címe, telefonszáma,  vásárlás dátuma, és hibaleírás, a szervizigény adatai, javítás helye és időpontja.
 • Fogyasztói elégedettség mérése céljából – telefonszám és a beszélgetés rögzítése, chat-en és e-mailen történő kommunikáció rögzítése; szervizszolgáltatás igénybevétele esetén az ügyfél neve, e-mail címe, címe, telefonszáma, és problémaleírás,  javítás, korrigálás helye és időpontja.
 • Távoli támogatás – telefonszám, email cím, székhely vagy lakcím, problémaleírás,  javítás, korrigálás helye és időpontja.
 • Adat-összekapcsolás, melynek célja (1) az egyes Simfalogic Corporation és leányvállaltai által végzett adatkezelésekhez történő hozzájárulás központosított visszavonásának lehetővé tétele és (2) további személyre szabott marketing kommunikáció küldése mobiltelefonra különböző marketing csatornákon keresztül, mint email, SMS, felugró üzenetek (értesítés, amely nem email, nem is SMS, hanem felugró értesítésként jelenik meg), valamint más elektronikus kommunikáció – (a) Azonosító adatok: ügyfél neve, e-mail címe és felhasználói fiókjának adatai, lakóhely szerinti ország, a Simfalogic Corporation és leányvállaltaival való kommunikáció ideje/napja, telefonszáma, címe; (b) fiók és szolgáltatás történet, Ügyfélfiókok (létrehozás és törlés ideje/napja); és (c) beállítások: kapcsolattartás (telefon, e-mail, SMS), marketing beállítások. Az adatok továbbításra kerülnek a Simfalogic Corporation és leányvállaltainak.
 • Promóciók, kampányok és média megjelenések lebonyolítása – az érintett promóció részvételi feltételei szerint.
 • A Simfalogic Corporation Facebook oldal (https://www.facebook.com/simfalogic.corporation) működtetése során kommunikáció az ügyfelekkel, például az érdeklődővel való informális kapcsolatfelvétel – az érdeklődők kommenteket és üzeneteket tudnak küldeni a Simfalogic Corporation és leányvállaltainak a Facebookon keresztül, például kérdezhetnek a Simfalogic Corporation és leányvállaltainak termékeiről és/vagy szolgáltatásaikról. A Simfalogic Corporation vagy a Simfalogic Corporation és leányvállaltai részére szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó megválaszolhatja a kérdéseket és a kommenteket, amennyiben ez szükséges.
 • Reklámanyagok küldése emailben, telefonos megkereséssel, SMS-ben, vagy postai úton – csak azoknak az ügyfeleknek és érdeklődőknek, akik kifejezetten hozzájárulásukat adták meg erre a célra adataikat.
 • Clubkártya igénylése és a club vásárlói programban való részvételi jogosultság ellenőrzése a Simfalogic Corporation és leányvállaltainál – csak azokat a fogyasztókat érinti, akik részt kívánnak venni a club vásárlói programban
 • Felhasználói értékelések és véleményezések egyes szolgáltatásokkal kapcsolatban („CRR szolgáltatás”) – Az adott terméket vagy szolgáltatást értékelő személy neve, az értékelés szövege, és email címe, amennyiben értékeli az adott terméket vagy szolgáltatást a simfalogic.co.uk honlapon
 • A Simfalogic Corporation és leányvállaltai által a szolgáltatási partnerekkel kötött szerződések megkötése, teljesítése, valamint a szerződések teljesítésének ellenőrzése – a szerződéssel kapcsolatban a szolgáltatási partner oldaláról eljáró természetes személy elérhetőségi adatai (név, cím, telefonszám, email cím), valamint a szerződés előkészítésével és teljesítésével kapcsolatos tevékenysége.

Az adatokat a Simfalogic Corporation és leányvállaltai általában az Ön hozzájárulásának visszavonásáig; a hozzájárulás visszavonásának hiányában általában az Önnel való kapcsolat megszűnését követően 5 évig kezeli. Bizonyos adatokat – például olyan adatokat, amelyek a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például a Simfalogic Corporation és leányvállaltai és az ügyfél közötti szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (pl megrendelésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek – a Simfalogic Corporation és leányvállaltai kötelesek a számviteli jogszabályok alapján 8 évig megőrizni, az Ön hozzájárulásától függetlenül. Az adatokhoz a Simfalogic Corporation és leányvállaltainak illetékes üzletágainak munkatársai férhetnek csak hozzá.

A Simfalogic Corporation és leányvállaltai által végzett adatkezelések részletes áttekintését az adatkezelési tájékoztató teljes változata tartalmazza.

 

Adatfeldolgozók

A Simfalogic Corporation és leányvállaltai az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére igénybe vett adatfeldolgozók feladatai különösen az alábbiak:

 • ügyfélkapcsolat-kezelési (CRM) rendszerének üzemeltetése,
 • segítség a termék és Szolgáltatások regisztrációiban,
 • információnyújtás a szolgáltatással kapcsolatban,
 • call center üzemeltetése, termék/eszköz/kiegészítő/szolgáltatás értékesítése, illetve megismertetése az ügyfelekkel,
 • reklámanyagok küldése, vagy
 • a Simfalogic Corporation és leányvállaltai által kezelt adatok tárolása.

Az adatfeldolgozókkal minden esetben írásbeli szolgáltatási szerződés kerül megkötésre, és az általuk feldolgozott adatokat a szerződés megszűnéséig tárolhatják. Az adatfeldolgozók részletes listáját és tevékenységük leírását az adatkezelési tájékoztató teljes változata tartalmazza.

Adattovábbítások

Az „értéknövelt szolgáltatások nyújtása, úgymint: VIP Folder, Nagy forgalmat bonolító cégek könyvelési árai ” az adatkezelési cél megvalósulásával összefüggésben az interneten lebonyolított vásárlásokkal kapcsolatos adatok a Lloyds Bank, a Barclays Bank, illetve a Natwest Bank, továbbá a HSBC Bank, és a PayPal számára kerülnek továbbításra, a bankkártya elfogadói hálózatain keresztül, a tranzakció pénzügyi lebonyolítása céljából.

Az adat-összekapcsolással összefüggésben a Simfalogic Corporation és leányvállaltai a következő társaságoknak továbbít adatokat: A felsorolt bankokon kívül senkinek.

 

Az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei

Reklámlevelekről bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat a következő elérhetőségünkön:  info@simfalogic.co.uk vagy a következő elérhetőségek bármelyikén: Simfalogic Corporation, Unit 13-14, Long Acres park, Newchapel Road, Lingfield, Surrey, RH7 6LE, United Kingdom 2.; https://simfalogic.co.uk/contact/  ügyfélszolgálat: +3670-550-28-04. Továbbá, ha Ön reklámüzentet kap tőlünk e-mailben vagy SMS útján, mind az e-mailben, mind az SMS-ben emlékeztetni fogjuk Önt arra, hogy bármikor lehetősége van korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozni.

Ön kérelmezheti továbbá: (a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, (b) személyes adatainak helyesbítését, valamint (c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Az Infotv. 21. §-ban meghatározott esetekben Ön tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.  (The Information Commissioner’s Office Water Lane, Wycliffe House Wilmslow – Cheshire SK9 5AF Tel. +44 1625 545 745 e-mail: international.team@ico.org.uk Website: https://ico.org.uk Art 29 WP Member: Ms Elizabeth DENHAM, Information Commissioner, Alternate Member: Mr Steve WOOD, Deputy Commissioner)  bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Jogainak megsértése esetén Ön bírósághoz is fordulhat. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen az adatkezelési tájékoztató teljes változata tartalmazza.

 

Simfalogic Corporation

Unit 13-14, Long Acres park, Newchapel Road, Lingfield, Surrey, RH7 6LE, United Kingdom

 

Adatkezelési Tájékoztató

TARTALOMJEGYZÉK

1.     Általános rendelkezések és elérhetőségek
2.    A Tájékoztató frissítése és elérhetősége
3.    A Tájékoztató megismerése és elfogadása
4.    A kezelt adatok köre és adatkezelési célok
5.    Automatizált adatfeldolgozással hozott döntés
6.    Adatfeldolgozásra jogosult személyek
7.    Adattovábbítások
8.    Reklámlevelek küldése
9.    Sütik és web beacon-ok, névtelen információk a weboldalaink használatán keresztül
10.   Gyermekekkel kapcsolatos információk
11.    Adatbiztonsági intézkedések
12.   Kapcsolatok
13.   Az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei

Simfalogic Corporation – Adatkezelési Tájékoztató

Utolsó módosítás: 2018.05.25

  1. Általános rendelkezések és elérhetőségek

A jelen adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) azon személyes adatokra vonatkozik, amelyeket Önről a Simfalogic Corporation Unit 13-14, Long Acres park, Newchapel Road, Lingfield, Surrey, RH7 6LE, United Kingdom alatt található fióktelepe gyűjt és kezel.

A Simfalogic Corporation címe: Unit 13-14, Long Acres park, Newchapel Road, Lingfield, Surrey, RH7 6LE, United Kingdom
A Simfalogic Corporation nyilvántartja:
Company House 08531523  cégjegyzékszámon.
A Simfalogic Solutions Ltd adószáma: GB 272 65 1401

Címe: Unit 13, Long Acres park, Newchapel Road, Lingfield, Surrey, RH7 6LE, United Kingdom

Ha Önnek bármilyen kérdése vagy észrevétele van ezzel a Tájékoztatóval kapcsolatban, mielőtt használná a https://simfalogic.co.uk vagy a https://simfalogic.accountant, vagy a https://simfalogic.consulting, vagy a https://simfalogic.eu, vagy a https://simfalogic.us, vagy a https://simfalogic.news, vagy a https://simfalogic-webshop.com, vagy a https://angolkonyvels.co.uk, vagy a https://angolcegalapitas.co.uk weboldalt, vagy valamilyen adatot a jelen Tájékoztató szerint átadna, kérjük lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal következő elérhetőségek valamelyikén:

https://simfalogic.co.uk/contact/
Telefonszám: +3670-550-2804, +44 (0) 7550-14-1337

  1. A Tájékoztató frissítése és elérhetősége

A Simfalogic Corporation fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa. Erre tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni a https://simfalogic.co.uk weboldalt abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változásokat. Ha az Ön e-mail címe rendelkezésünkre áll, kérésére a módosításokról e-mailben értesítést küldünk.

Kérésére megküldjük Önnek a mindenkor hatályos Tájékoztató egy példányát.

  1. A Tájékoztató megismerése és elfogadása

Az adott személyes adat vagy információ rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a jelen Tájékoztatónak az adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja.

Egyes külön szolgáltatások igénybevétele során specifikus adatvédelmi feltételek is alkalmazandók lehetnek, melyekről Ön az adott szolgáltatás igénybevétele előtt kaphat tájékoztatást.

  1. A kezelt adatok köre és adatkezelési célok

Bizonyos internetes oldalakon vagy bizonyos szolgáltatásokkal kapcsolatban Önnel kapcsolatos adatokat kérhetünk, valamint Ön a Simfalogic Corporation-nel való kommunikációja során is önkéntesen rendelkezésünkre bocsáthat vagy (például közösségi oldalakon) nyilvánosságra hozhat bizonyos adatokat. Az általunk gyűjtött információk egy része az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 3. § 2. pontja szerint „személyes adat”.

A kezelt adatok köre, az adatkezelési célok, valamint az adatkezelés időtartama és az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak köre az alábbi táblázatban kerül bemutatásra.

 Ügyfélfiók létrehozása a felhasználók egymástól történő megkülönböztetése céljából Infotv. 5. § (1) a) – az érintett hozzájárulása, ami a Ügyfélfiók létrehozatalakor kerül megadásra Név (vezeték és keresztnév külön) E-mail cím Felhasználó által megadott jelszó (titkosítva tárolva) Felhasználó lakcíme: város, irányítószám, cím  Felhasználó számlázási adatai: cégnév, adószám, teljes cím (város, irányítószám, cím) Felhasználó mobilszáma Felhasználó vezetékes száma

Promóciós kampányoldalakon, illetve játékok (jellemzően kvíz) a felhasználónak a kérdésekre adott válaszai

Hírlevél feliratkozás státusza

Felhasználói regisztráció típusa: jelszóval nem rendelkező vendég felhasználó vagy jelszóval rendelkező felhasználó

Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az adatokat a Simfalogic Corporation  az Ügyfélfiók megszűnését követően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:22. § alapján 5 év múlva törli. Ha az adatokat a Simfalogic Corporation a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat a Simfalogic Corporation az érintett hozzájárulásától függetlenül csak az Ügyfélfiók megszűnését követően 8 év múlva törli. A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például a Simfalogic Corporation és/vagy leányvállalatai és az ügyfél közötti szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (pl. megrendelésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek.

 

A Simfalogic Corporation következő üzletágainak munkatársai:

 • Marketing üzletág
 • Könvelési Üzletág
 • Cégalapítási üzletág
 • Pénzügyi osztály
 • Üzleti ügyfelek részére történő értékesítésért felelős üzletág
 • Szerviz és Logisztikai üzletág
 • Jogi Osztály
Termék és Szolgáltatás regisztráció

A Simfalogic Corporation kiterjesztett garanciát csak olyan szolgáltatásokra tud vállalni, ahol a regisztráció során megadott adatok alapján módjában állt meggyőződni arról, hogy az adott ügyfél által regisztrált termék vagy szolgáltatás az adott régióban, az adott piacon történő értékesítésre van tervezve, és megfelel a kötelező  tanúsítványi elvárásoknak. Ezen túlmenően, a termék regisztráció során megadott adatok alapján a Simfalogic Corporation az érintetteket az általuk megvásárolt termékkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos probléma felmerülése esetén a lehető leghamarabb értesíteni tudja. A szolgáltatás véleményezésével kapcsolatos adatok alapján a Simfalogic Corporation áttekintéssel fog rendelkezni a termékkel és a kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos visszajelzésekről, a kampányrészvétellel kapcsolatos adat alapján a Simfalogic Corporation azonosítani tudja azt a promóciót, aminek során a termékkör / szolgáltatás piacra került.

Infotv. 5. § (1) a) – az érintett hozzájárulása, ami a termék regisztrációjakor kerül megadásra Teljes név, e-mail cím, lakcím, telefonszám

Termékregisztráció és/vagy szolgáltatás ideje (dátum)

 

Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az adatokat a Simfalogic Corporation a jótállási idő lejártát követően a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli. Ha az adatokat a Simfalogic Corporation a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat a Simfalogic Corporation az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a jótállási idő lejártát követően 8 év múlva törli. A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például a Simfalogic Corporation és az ügyfél közötti szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (pl. megrendelésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek.

 

A Simfalogic Corporation következő üzletágainak munkatársai:

 • Marketing üzletág
 • Könvelési Üzletág
 • Cégalapítási üzletág
 • Pénzügyi osztály
 • Üzleti ügyfelek részére történő értékesítésért felelős üzletág
 • Szerviz és Logisztikai üzletág
 • Jogi Osztály
Értéknövelt szolgáltatások nyújtása:

VIP Folder, és Nagy forgalmú cégek könyvelési szolgáltatásai

 

Infotv. 5. § (1) a) – az érintett hozzájárulása, ami az értéknövelt szolgáltatás megvásárlásakor kerül megadásra Név (vezeték és keresztnév külön)
E-mail cím
Felhasználó által megadott jelszó
Felhasználó lakcíme: város, irányítószám, cím
Felhasználó születési ideje
Felhasználó számlázási adatai: cégnév, adószám, teljes cím (város, irányítószám, cím)
Felhasználó mobilszáma
Felhasználó vezetékes száma
Ha az értéknövelt szolgáltatások nyújtása egy, a Simfalogic Corporation-nál már regisztrált terméket érint, a termék vagy szolgáltaás regisztrációja során felvett adatokat a Simfalogic Corporation összekapcsolhatja az értéknövelt szolgáltatások nyújtása céljából felvett adatokkal, az érintett termék vagy szolgáltatás beazonosítása céljából. A szolgáltatási csomagok kategóriája alapján az ügyfelek különböző szintű szolgáltatásokat vehetnek igénybe illetve vásárolhatnak maguk vagy cégük részére.
Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az adatokat a Simfalogic Corporation a szolgáltatásnyújtás megszűnését követően a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli. Ha az adatokat a Simfalogic Corporation a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat a Simfalogic Corporation az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a szolgáltatásnyújtás megszűnését követően 8 év múlva törli. A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például a Simfalogic Corporation és az ügyfél közötti szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (pl megrendelésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek.

 

A Simfalogic Corporation következő üzletágainak munkatársai:

 • Marketing üzletág
 • Könvelési Üzletág
 • Cégalapítási üzletág
 • Pénzügyi osztály
 • Üzleti ügyfelek részére történő értékesítésért felelős üzletág
 • Szerviz és Logisztikai üzletág
 • Jogi Osztály
Reklámanyagok küldése e-mailben, telefonos megkereséssel, vagy SMS-ben A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grt.”) 6. § (1) – az érintett személy előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása A lehetséges címzett neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, születési ideje, neme, termékekkel kapcsolatos érdeklődési kör. A lehetséges címzett érdeklődési köre az általa a termék vagy szolgáltatás regisztráció során megadott termékek és vásárolt szolgáltatások alapján kerül megállapításra. Ha az érintett hozzájárulását visszavonja, akkor a személyes adatokat törölni kell. A Simfalogic Corporation következő üzletágainak munkatársai:

 • Marketing üzletág
 • Könvelési Üzletág
 • Cégalapítási üzletág
 • Pénzügyi osztály
 • Üzleti ügyfelek részére történő értékesítésért felelős üzletág
 • Szerviz és Logisztikai üzletág
 • Jogi Osztály
Reklámanyagok küldése postai úton Grt. 6. § (4), figyelemmel a Grt. 6. § (9) bekezdésében foglaltakra.

Reklám postai úton az érintettek előzetes es kifejezett hozzájárulásának hiányában is küldhető, feltéve, ha reklámozó biztosítja azt, hogy az érintett a reklám küldését bármikor ingyenesen és korlátozás nélkül megtilthassa.

A lehetséges címzett neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, termékekkel és/vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos érdeklődési kör. A lehetséges címzett érdeklődési köre az általa a regisztráció során megadott termékek és vásárolt szolgáltatások alapján kerül megállapításra. Ha az érintett hozzájárulását visszavonja, akkor a személyes adatokat törölni kell.  

A Simfalogic Corporation következő üzletágainak munkatársai:

 • Marketing üzletág
 • Könvelési Üzletág
 • Cégalapítási üzletág
 • Pénzügyi osztály
 • Üzleti ügyfelek részére történő értékesítésért felelős üzletág
 • Szerviz és Logisztikai üzletág
 • Jogi Osztály
Call center üzemeltetése és panaszkezelés. Az Ön elérhetőségének, valamint az ügyfélszolgálattal folytatott telefonbeszélgetésének jegyzőkönyvben való rögzítése. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (3)-(7).  

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény szerint, ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Simfalogic Corporation (vagy megbízottja) a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, amely tartalmazza az alábbiakat:

a) a fogyasztó neve, lakcíme,
b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
d) a Simfalogic Corporation nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 

A Simfalogic Corporation a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. A Simfalogic Corporation következő üzletágának munkatársai:

 • Szolgáltatási és Logisztikai üzletág
 • Jogi Osztály
Call center üzemeltetése és panaszkezelés. Az Ön elérhetőségének, valamint az ügyfélszolgálattal folytatott telefonbeszélgetésének pontos dokumentálása, annak érdekében, hogy a Simfalogic Corporation tevékenységével kapcsolatos kérések, észrevételek bármely utólagos kérdés vagy vita esetén eredeti formájukban rendelkezésre álljanak és szükség esetén az üggyel összefüggésben kapcsolatba tudjunk lépni Önnel. Infotv. 5. § (1) a) – az érintett hozzájárulása, ami a telefonos ügyfélszolgálat igénybevételével kerül megadásra Telefonos ügyfélszolgálatunk hívása esetén rögzítjük az Ön telefonszámát és a beszélgetést, ideértve a beszélgetés során az Ön által megadott személyes adatokat (ideértve különösen az Ön vagy más érintett személy elérhetőségeit és annak az ügynek a körülményeit, amivel Ön az ügyfélszolgálathoz fordult). A chat-en és e-mailen történő kommunikáció is rögzítésre és archiválásra kerül.  

Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az adatokat a Simfalogic Corporation a telefonbeszélgetést követően a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli. Ha az adatokat a Simfalogic Corporation a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat a Simfalogic Corporation az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a telefonbeszélgetést követően 8 év múlva törli. A gyakorlatban ilyen eset, ha a telefonbeszélgetés a könyvelést alátámasztó iratok részét képezi, például a Simfalogic Corporation és az ügyfél közötti szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (pl megrendelésben) vagy a kiállított számlán szerepel.

 

A Simfalogic Corporation következő üzletágának munkatársai:

 • Szolgáltatási és Logisztikai üzletág
 • Jogi Osztály
Termékek és szolgáltatások szervizelése a Simfalogic Corporation által megbízott szerviz útján  adatkezelési célokkal kapcsolatban Infotv. 5. § (1) a) – az érintett hozzájárulása, ami a szervizszolgáltatás igénybevételével kerül megadásra. A fogyasztó neve, e-mail címe, címe, telefonszáma, a meghibásodott termék, vásárlás dátuma, és hibaleírás, a szervizigény adatai, javítás időpontja.  

Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az adatokat a Simfalogic Corporation a szervizszolgáltatást követően a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli. Ha az adatokat a Simfalogic Corporation a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat a Simfalogic Corporation az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a szervizszolgáltatást követően 8 év múlva törli. A gyakorlatban ilyen eset, ha a szervizszolgáltatással kapcsolatban felvett adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például a Simfalogic Corporation és az ügyfél közötti szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (pl. megrendelésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek.

 

A Simfalogic Corporation következő üzletágának munkatársai:

 • Szolgáltatási és Logisztikai üzletág
 • Jogi Osztály
A Simfalogic Corporation által önként vállalt garancia érvényesítése  Az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja, amelynek értelmében a Simfalogic Corporation az érintett hozzájárulásával felvett adatokat a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából az érintett további külön hozzájárulása nélkül is kezelheti.  

Teljes név, e-mail cím, lakcím, telefonszám

A kiterjesztett garancia időtartamáig.  

A Simfalogic Corporation következő üzletágainak munkatársai:

 • Marketing üzletág
 • Könvelési Üzletág
 • Cégalapítási üzletág
 • Pénzügyi osztály
 • Üzleti ügyfelek részére történő értékesítésért felelős üzletág
 • Szerviz és Logisztikai üzletág
 • Jogi Osztály
Az Ön elégedettségének felmérése

A Simfalogic Corporation és a megbízott adatfeldolgozók által nyújtott szolgáltatások véleményezésével kapcsolatos adatok alapján a Simfalogic Corporation áttekintéssel fog rendelkezni a termékekkel és a kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos visszajelzésekről, melyek alapján a Simfalogic Corporation még magasabb szolgáltatások nyújtására törekszik.

Infotv. 5. § (1) a) – az érintett hozzájárulása, ami a szervizszolgáltatás vagy a telefonos ügyfélszolgálat igénybevételével kerül megadásra.  

Telefonos ügyfélszolgálatunk hívása esetén rögzítjük az Ön telefonszámát és a beszélgetést, ideértve a beszélgetés során az Ön által megadott személyes adatokat (ideértve különösen az Ön elérhetőségeit és annak az ügynek a körülményeit, amivel Ön az ügyfélszolgálathoz fordult). A chat-en és e-mailen történő kommunikáció is rögzítésre és archiválásra kerül. Szervizszolgáltatás igénybevétele esetén: a fogyasztó neve, e-mail címe, címe, telefonszáma, a meghibásodott termék adatai, vásárlás dátuma,  termékregisztrációs plusz jótállás, a vásárlás helye,  és hibaleírás, a szervizigény adatai, javítás helye és időpontja.

 

Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az adatokat a Simfalogic Corporation a szervizszolgáltatást követően a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli. A Simfalogic Corporation következő üzletágainak munkatársai:

 • Szolgáltatási és Logisztikai üzletág
 • Jogi Osztály
Távoli támogatás 

Az ügyfélszolgálat által végzett olyan szerviztevékenység ellátása, amely nem igényel fizikai beavatkozást, hanem az ügyfél általi ilyen irányú kérése esetén belelát az ügyfél termékébe, szolgáltatásba, ezzel orvosolva az ügyfél probléma jellegű panaszát.

Infotv. 5. § (1) a) – az érintett hozzájárulása, ami a szervizszolgáltatás igénybevételével kerül megadásra. A terméken vagy a szolgáltatással összefüggő tárolt dokumentumok. Kizárólag a szolgáltatásnyújtás időtartamára.  

A Simfalogic Corporation következő üzletágainak munkatársai:

 • Szolgáltatási és Logisztikai üzletág
Adat-összekapcsolás, melynek célja (1) az egyes Simfalogic Corporation és leányvállalatai által végzett adatkezelésekhez történő hozzájárulás központosított visszavonásának lehetővé tétele és (2) további személyre szabott marketing kommunikáció küldése az Ön mobiltelefonjára különböző marketing csatornákon keresztül, mint email, SMS, felugró üzenetek (értesítés, amely nem email, nem is SMS, hanem felugró értesítésként jelenik meg), valamint más elektronikus kommunikáció Infotv. 5. § (1) a) és Grt. 6. § (1) – az érintett kifejezett, előzetes és egyértelmű hozzájárulása  

(a) Azonosító adatok: ügyfél neve, e-mail címe és felhasználói fiókjának száma (azonosító), születési ideje, lakóhely szerinti ország, a Simfalogic Corporation-nel való kommunikáció ideje/napja, telefonszáma, címe;
(b) Fiók és szerviz történet: az Ön termékei (jelenlegi és korábbi termékek), Ügyfélfiókok (létrehozás és törlés ideje/napja); és
(c) Beállítások: kapcsolattartás (telefon, e-mail, SMS), marketing beállítások.Simfalogic Corporation a következő társaságoknak továbbítja a fenti adatokat:A pénzügyi szolgáltatások kényelmes lebonyolítása érdekében azoknak a bankoknak, amelyekkel a Simfalogic Corporation és leányvállaltai kapcsolatban állnak, továbbá nyugdíjszolgáltónak, amennyiben az ügyfél kifejezetten kérte a nyugdíj regisztrációját és kezelésétAz összekapcsolás és adattovábbítás célja:1. A hozzájárulás visszavonásának központosítása. Ha az összekapcsolás alapján Ön a Simfalogic Corporation Adatbázisban visszavonta hozzájárulását ahhoz, hogy marketing kommunikációt kapjon, az illetékes adatkezelő az érintett ügyfél adatkezeléshez való hozzájárulásának visszavonása alapján leállítja a más adatbázisokból küldött marketingüzenetek küldését is. Az adatkezelő a fogyasztót az e-mail címe alapján azonosítja be.2. További személyre szabott marketing kommunikáció küldése az Ön mobiltelefonjára különböző marketing csatornákon keresztül, mint email, SMS, felugró üzenetek (értesítés, amely nem email, nem is SMS, hanem felugró értesítésként jelenik meg), valamint más elektronikus kommunikáció.
Ennek értelmében a Simfalogic Corporation részletesebb és jobb termék- és szolgáltatási ajánlatokkal (beleértve a közvetlen megkeresést) javítja a fogyasztóknak a tágabb Simfalogic cég csoporttal kapcsolatos tapasztalatait. Az adatkezelés célja továbbá a Simfalogic Corporation által tárolt adatok minőségének javítása annak érdekében, hogy jobb elemzést lehessen végezni a fogyasztók jobb megértése érdekében, valamint a Simfalogic Corporation termékek és szolgáltatások fogyasztói felhasználása tekintetében.Az adatkezeléssel kapcsolatos további részletek a 7. pontban találhatóak.

 

Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig. A Simfalogic Corporation következő üzletágainak munkatársai:

 • Marketing üzletág
 • Könvelési Üzletág
 • Cégalapítási üzletág
 • Pénzügyi osztály
 • Üzleti ügyfelek részére történő értékesítésért felelős üzletág
 • Szerviz és Logisztikai üzletág
 • Jogi Osztály
Promóciók, kampányok és média megjelenések lebonyolítása (az érintett promóció részvételi feltételei szerint) Infotv. 5. § (1) a) – az érintett hozzájárulása, ami a promócióban, a kampányban vagy média megjelenésben való részvétel során kerül megadásra (az érintett promóció részvételi feltételei szerint) A személyes adatok köre esetről esetre kerül meghatározásra az adott promóció részvételi feltételeiben meghatározottak szerint. Az adatkezelés időtartama esetről esetre kerül meghatározásra az adott promóció részvételi feltételeiben meghatározottak szerint.  

Az érintett személyek köre esetről esetre kerül meghatározásra az adott promóció részvételi feltételeiben meghatározottak szerint. Ilyen rendelkezés hiányában az adott promóció vonatkozásában feladatokat ellátó személyek jogosultak hozzáférni a személyes adatokhoz.

A Simfalogic Corporation Facebook oldal 
(https://www.facebook.com/simfalogic.corporation) működtetése során kommunikáció az érdeklődőkkel, például a megrendelővel való informális kapcsolatfelvétel.
Infotv. 5. § (1) a) – az érintett hozzájárulása, ami az érintett által a Simfalogic Corporation részére elküldött üzenettel kerül megadásra.  

Az érdeklődők kommenteket és üzeneteket tudnak küldeni a Simfalogic Corporation-nek a Facebookon keresztül, például kérdezhetnek a Simfalogic Corporation termékekről és/vagy szolgáltatásokról. A Simfalogic Corporation részére szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó megválaszolhatja a kérdéseket és a kommenteket, amennyiben ez szükséges. (A Facebook nem minősül a fogyasztói panaszok kezelése hivatalos fórumának.)

Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az adatokat a Simfalogic Corporation a kommunikációt követően a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli. A Simfalogic Corporation következő üzletágainak munkatársai:

 • Szolgáltatási és Logisztikai üzletág
 • Jogi Osztály
Clubvásárlói kártya igénylése és a clubvásárlói programban való részvételi jogosultság ellenőrzése  Az EU Általános 2016/679. számú Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) 6. cikk (1) b) – az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, valamint az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Az igénylő neve, lakcíme (levelezési címe), e-mail címe, születési dátuma, telefonszáma, clubkártyaszáma, vásárlásai.

Az adatok kezelése a clubvásárlói kártya kiállításának és a club vásárlói programban való részvételnek az előfeltétele. Az adatkezelés nem jár egyéb következményekkel. Ön nem köteles megadni az adatokat, de ennek hiányában nem lehet elkészíteni az Ön ügyfélkártyáját és nem lehet ellenőrizni az Ön részvételi (és kedvezményekre való) jogosultságát a vásárlói programban.

A születési dátum segítségével a Simfalogic Corporation születésnapi üdvözletet és adott esetben ehhez kapcsolódó kedvezményes vásárlási lehetőséget tud küldeni.

 

Az adatokat a Simfalogic Corporation a fogyasztónak a törzsvásárlási programban való részvételét követően a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli. Ha az adatokat a Simfalogic Corporation a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat a Simfalogic Corporation az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a szolgáltatást követően 8 év múlva törli. A gyakorlatban ilyen eset, ha a szervizszolgáltatással kapcsolatban felvett adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például a Simfalogic Corporation és az ügyfél közötti szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (pl. megrendelésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek.

 

Az adatokat a Simfalogic Corporation (mint adatfeldolgozó) alkalmazottai veszik fel.

A Simfalogic Corporation következő üzletágainak munkatársai:

 • Marketing üzletág
 • Jogi Osztály
Reklámanyagok küldése e-mailben, telefonos megkereséssel, vagy SMS-ben – csak azoknak a fogyasztóknak, akik erre a célra adták meg személyes adataikat A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grt.”) 6. § (1) – az érintett személy előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása  

A lehetséges címzett neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, születési ideje, termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos érdeklődési kör. A lehetséges címzett érdeklődési köre az általa a Simfalogic Corporation ügyfélkapujában (webáruházában) vásárolt termékek és szolgáltatások alapján kerül megállapításra.

A kezelt adatokat, ezzel az adatkezelési céllal kapcsolatban a Simfalogic Corporation a WHMCS rendszerben tárolja. Ez a rendszer csak azoknak az ügyfeleknek az adatait tartalmazza, akik az ügyfélkapuban adták meg személyes adataikat abból a célból, hogy szolgáltatást vegyenek, vagy kapcsolattartási célból, illetve hogy reklámanyagot kapjanak. Az adatbázist a Simfalogic Corporation nevében eljáró partnerek üzemeltetik, adatfeldolgozóként. (Leányvállalatok) A reklámanyagokat minden esetben a Simfalogic Corporation hagyja jóvá, függetlenül attól, hogy a partner küldi-e ki az ügyfélnek.

 

Ha az érintett hozzájárulását visszavonja, akkor a személyes adatokat törölni kell. A Simfalogic Corporation következő üzletágainak munkatársai:

 • Marketing üzletág
 • Könyvelési Üzletág
 • Cégalapítási üzletág
 • Pénzügyi osztály
 • Üzleti ügyfelek részére történő értékesítésért felelős üzletág
 • Szolgáltatási és Logisztikai üzletág
 • Jogi Osztály
Reklámanyagok küldése postai úton – csak azoknak a fogyasztóknak, akik erre a célra adták meg személyes adataikat Grt. 6. § (4), figyelemmel a Grt. 6. § (9) bekezdésében foglaltakra.

Reklám postai úton az érintettek előzetes es kifejezett hozzájárulásának hiányában is küldhető, feltéve, ha reklámozó biztosítja azt, hogy az érintett a reklám küldését bármikor ingyenesen és korlátozás nélkül megtilthassa.

 

A lehetséges címzett neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, termékekkel és/vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos érdeklődési kör. A lehetséges címzett érdeklődési köre az általa a Simfalogic Corporation által üzemeletett ügyfélkapuban található webshopban vásárolt termékek és szolgáltatások alapján kerül megállapításra.

A kezelt adatokat, ezzel az adatkezelési céllal kapcsolatban a Simfalogic Corporation az un: WHMCS rendszerben tárolja. Ez a rendszer csak azoknak az ügyfeleknek az adatait tartalmazza, akik a ügyfélkapuban adták meg személyes adataikat abból a célból, hogy reklámanyagot kapjanak. Az adatbázist a Simfalogic Corporation nevében eljáró partnerek üzemeltetik, adatfeldolgozóként. (leányvállalatok) A reklámanyagokat minden esetben a Simfalogic Corporation hagyja jóvá, függetlenül attól, hogy a partner küldi-e ki az ügyfeleknek.

 

Ha az érintett hozzájárulását visszavonja, akkor a személyes adatokat törölni kell. A Simfalogic Corporation következő üzletágainak munkatársai:

 • Marketing üzletág
 • Könyvelési Üzletág
 • Cégalapítási üzletág
 • Pénzügyi osztály
 • Üzleti ügyfelek részére történő értékesítésért felelős üzletág
 • Szolgáltatási és Logisztikai üzletág
 • Jogi Osztály
Felhasználói értékelések és véleményezések egyes termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban („CRR szolgáltatás”) Infotv. 5. § (1) a) – az érintett hozzájárulása, ami az értékelés elküldésével kerül megadásra Az adott terméket értékelő személy beceneve, az értékelés szövege, és email címe (ha a Simfalogic Corporation kapcsolatba kívánna lépni vele az értékeléssel kapcsolatban). 6 hónap  

A Simfalogic Corporation következő üzletágainak munkatársai:

 • Marketing üzletág
 • Könyvelési Üzletág
 • Cégalapítási üzletág
 • Pénzügyi osztály
 • Üzleti ügyfelek részére történő értékesítésért felelős üzletág
 • Szolgáltatási és Logisztikai üzletág
 • Jogi Osztály
A Simfalogic Corporation által a szolgáltatási partnerekkel kötött szerződések megkötése, teljesítése, valamint a szerződések teljesítésének ellenőrzése Infotv. 6. § (1) (b) – a Simfalogic Corporation jogos érdeke  

A szerződések megkötése, teljesítése, valamint a teljesítés ellenőrzése során a Simfalogic Corporation kapcsolatba kerül a szolgáltatási partner oldalán eljáró természetes személyekkel. A kezelt adatok köre: a szerződéssel kapcsolatban a szolgáltatási partner oldaláról eljáró természetes személy elérhetőségi adatai (név, cím, telefonszám, email cím), valamint a szerződés előkészítésével és teljesítésével kapcsolatos tevékenysége. A személyes adatokat vagy a szolgáltatási partner, vagy maguk az érintett személyek bocsátják a Simfalogic Corporation rendelkezésére.

A Simfalogic Corporation érdeke minden esetben jogszerű, a személyes adatok kezelése csak a korlátozott és nélkülözhetetlen (az érintett személyek által ésszerűen elvárt) információra korlátozódik. A jelen Tájékoztatóban részletezett technikai és szervezési intézkedések, valamint a szolgáltatási partnerrel kötött szerződésben foglalt részletes, kölcsönösen megállapodott feltételek (a szerződés teljesítésének ellenőrzésével, valamint a szerződéssel összefüggő információk bizalmas kezelésével kapcsolatos részletes szabályok) biztosítják az érintett személyekre esetlegesen gyakorolt bármilyen hátrányos hatás megelőzését. Nem kerül sor titkos adatgyűjtésre, valamint különösen érzékeny információkat tartalmazó adatgyűjtésre. Az adatokat nem használják fel az eredeti céltól eltérően, különös tekintettel profilozásra , automatizált döntéshozatalra, vagy megkülönböztetésre.

 

Az adatokat a Simfalogic Corporation a szolgáltatás teljesítését követően a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli. Ha az adatokat a Simfalogic Corporation a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat a Simfalogic Corporation az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a szolgáltatást követően 8 év múlva törli. A gyakorlatban ilyen eset, ha a szolgáltatással kapcsolatban felvett adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például a Simfalogic Corporation és a szolgáltatási partner közötti szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (pl. megrendelésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek. A Simfalogic Corporation következő üzletágainak munkatársai:

 • Marketing üzletág
 • Könyvelési Üzletág
 • Cégalapítási üzletág
 • Pénzügyi osztály
 • Üzleti ügyfelek részére történő értékesítésért felelős üzletág
 • Szolgáltatási és Logisztikai üzletág
 • Jogi Osztály

A Simfalogic Corporation szigorúan korlátozza a kapcsolódó adatokhoz való hozzáférést, azok biztonságát és a más célra való további felhasználását.

  1. Automatizált adatfeldolgozással hozott döntés

Automatizált adatfeldolgozás részét képzik a regisztrációt visszaigazoló levelek, amelyeket a Simfalogic Corporation és leányvállalatai által használt rendszer automatikusan, előre rögzített szabályok mentén a fogyasztó által megvásárolt termék vagy szolgáltatás kapcsán megadott nem-személyes (a vásárolt termékre és/vagy szolgáltatásra vonatkozó) adatok birtokában generál és küld ki az ügyfélnek. Így működik a garancia-szolgáltatás vagy a szolgáltatásokhoz kapcsolódó elégedettség-felmérés. (kényelmi garancia)  Ez egy standard formátumú levél az ügyfél és regisztrált termékei és/vagy igénybe vett szolgáltatásaink adataival, amit a Simfalogic Corporation és leányvállalatainak ügyfélkapcsolat-kezelési (CRM) rendszere küldi ki.

  1. Adatfeldolgozásra jogosult személyek

A Simfalogic Corporation és leányvállalatai az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére az alábbi táblázatban felsorolt adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az Infotv., valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között a Simfalogic Corporation és leányvállalatai mint adatkezelő határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért a Simfalogic Corporation és leányvállalatai mint adatkezelő felel. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a Simfalogic Corporation és leányvállalatai mint adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat a Simfalogic Corporation és leányvállalatai mint adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Az adatfeldolgozó Milyen személyes adatokhoz férhet hozzá?

Milyen módon használhatja fel az adott személyes adatot (milyen tevékenységet végez a Simfalogic Corporation és leányvállalatai részére)?

 

Mennyi ideig tárolhatja az adatokat?
Simfalogic Corporation

Unit 13-14, Long Acres park, Newchapel Road, Lingfield, Surrey, RH7 6LE, United Kingdom

Web: https://simfalogic.co.uk

Email: info@simfalogic.co.uk

Tel: +3670-550-2804

+44 (0) 7550-14-1337

 

 

Az alábbi adatkezelési célokhoz kapcsolódóan lát el adatfeldolgozási feladatokat:

 • a Ügyfélfiók létrehozása a felhasználók egymástól történő megkülönböztetése céljából,
 • értéknövelt szolgáltatások nyújtása, úgymint: VIP szolgáltatások, kiterjesztett garancia vásárlása,
 • Simfalogic Corporation által önként vállalt garancia érvényesítése céljából,
 • ügyfél-elégedettség mérése (telefonon vagy személyesen),
 • távoli támogatás: Könyvelési és egyéb szolgáltatás szervizelése távoli hozzáféréssel.

Az adatfeldolgozó segít azon ügyfeleknek a regisztrációban, akiknek nincs e-mail címe, javítást eszközöl, ha esetlegesen hibásan rögzítette az ügyfél az adatait, illetve az értéknövelt szolgáltatások tekintetében információt ad az ügyfélnek a szolgáltatásnyújtásról.

Ezen túlmenően a „call center üzemeltetése” adatkezelési célhoz kapcsolódóan a call centert az adatfeldolgozó üzemelteti. Ezzel a feladattal kapcsolatban az alábbi adatokhoz fér hozzá: a telefonos ügyfélszolgálattal folytatott beszélgetésről készült hangfelvétel és az abban foglalt adatok, valamint a chat és az e-mail-en történő kommunikáció.

 

Határozatlan idejű szolgáltatási szerződés – a szerződés megszűnéséig.
 

Simfalogic Accountancy Ltd

Unit 13, Long Acres park, Newchapel Road, Lingfield, Surrey, RH7 6LE, United Kingdom

Web: https://simfalogic.accountant

https://angolkonyveles.co.uk

Email: info@simfalogic.accountant

angolkonyveles@gmail.com

Tel: +3670-550-2804

+44 (0) 7550-51-4479

 

Az alábbi adatkezelési célokhoz kapcsolódóan lát el adatfeldolgozási feladatokat:

 • a Ügyfélfiók létrehozása a felhasználók egymástól történő megkülönböztetése céljából,
 • értéknövelt szolgáltatások nyújtása, úgymint: VIP szolgáltatások, kiterjesztett garancia vásárlása,
 • Simfalogic Accountancy Ltd által önként vállalt garancia érvényesítése céljából,
 • ügyfél-elégedettség mérése (telefonon vagy személyesen),
 • piackutatás.

Az adatfeldolgozó segít azon ügyfeleknek a regisztrációban, akiknek nincs e-mail címe, javítást eszközöl, ha esetlegesen hibásan rögzítette az ügyfél az adatait, illetve az értéknövelt szolgáltatások tekintetében információt ad az ügyfélnek a szolgáltatásnyújtásról.

Ezen túlmenően a „call center üzemeltetése” adatkezelési célhoz kapcsolódóan a call centert az adatfeldolgozó üzemelteti. Ezzel a feladattal kapcsolatban az alábbi adatokhoz fér hozzá: a telefonos ügyfélszolgálattal folytatott beszélgetésről készült hangfelvétel és az abban foglalt adatok, valamint a chat és az e-mail-en történő kommunikáció.

Határozatlan idejű szolgáltatási szerződés – a szerződés megszűnéséig.
 

Simfalogic Consulting Ltd

Unit 14, Long Acres park, Newchapel Road, Lingfield, Surrey, RH7 6LE, United Kingdom

Web: https://simfalogic.consulting

https://simfalogic.eu

https://simfalogic.us

 

Email: info@simfalogic.consulting

info@simfalogic.eu

info@simfalogic.us

 

Tel: +3670-550-2804

+44 (0) 7550-14-1337

 

Az alábbi adatkezelési célokhoz kapcsolódóan lát el adatfeldolgozási feladatokat:

 • értéknövelt szolgáltatások nyújtása, úgymint: VIP szolgáltatások, kiterjesztettgarancia vásárlása,
 • reklámanyagok küldése e-mailben, telefonos megkereséssel, vagy SMS-ben,
 • reklámanyagok küldése e-mailben, telefonos megkereséssel, vagy SMS-ben – csak azoknak a ügyfeleknek, érdeklődőknek akik a honlapon, vagy egyéb közvetítói csatornán keresztűl adták meg erre a célra személyes adataikat,
 • reklámanyagok küldése postai úton – csak azoknak a ügyfeleknek, érdeklődőknek akik a honlapon, vagy egyéb közvetítói csatornán keresztűl adták meg erre a célra személyes adataikat,
 • ügyfél-elégedettség mérése (telefonon vagy személyesen)
 • Piackutatás

Feladatai: a termék/szolgáltatás értékesítése, illetve megismertetése az ügyfelekkel. Ezzel a feladattal kapcsolatban az adott adatkezelési célnál felsorolt adatokhoz férhet hozzá, a Simfalogic Consulting Ltd-től való egyedi adatkérés útján, vagy az ügyfélkapuban gyűjtött adatok adatbázisából.

Határozatlan idejű szolgáltatási szerződés – a szerződés megszűnéséig.
 

Simfalogic Solutions Ltd

Unit 13, Long Acres park, Newchapel Road, Lingfield, Surrey, RH7 6LE, United Kingdom

Web: https://simfalogic.news

Email: news@simfalogic.co.uk

solutions@simfalogic.co.uk

 

Tel: +3670-550-2804

+44 (0) 7550-14-1337

 

Az alábbi adatkezelési célokhoz kapcsolódóan lát el adatfeldolgozási feladatokat:

 • értéknövelt szolgáltatások nyújtása, úgymint: VIP szolgáltatások, kiterjesztett garancia vásárlása,
 • reklámanyagok küldése e-mailben, telefonos megkereséssel, vagy SMS-ben,
 • ügyfél-elégedettség mérése (telefonon vagy személyesen)
 • Piackutatás

Feladatai: a termék/szolgáltatás értékesítése, illetve megismertetése az ügyfelekkel. Ezzel a feladattal kapcsolatban az adott adatkezelési célnál felsorolt adatokhoz férhet hozzá, a Simfalogic Solutions Ltd-től való egyedi adatkérés útján.

Határozatlan idejű szolgáltatási szerződés – a szerződés megszűnéséig.
   1. Adattovábbítások

  Az „értéknövelt szolgáltatások nyújtása, úgymint: VIP szolgáltatások, Kiterjesztett garancia vásárlása” adatkezelési cél megvalósulásával összefüggésben az interneten lebonyolított vásárlásokkal kapcsolatos adatok a Lloyds Bank, a Barclays Bank, a Natwest Bank, a HSBC Bank, és a PayPal számára kerülnek továbbításra, a bankkártya elfogadói hálózatán keresztül, a tranzakció pénzügyi lebonyolítása céljából.

Az „Adat-összekapcsolás, melynek célja (1) az egyes Simfalogic Corporation és Leányvállalatai által végzett adatkezelésekhez történő hozzájárulás központosított visszavonásának lehetővé tétele és (2) további személyre szabott marketing kommunikáció küldése az Ön mobiltelefonjára különböző marketing csatornákon keresztül, mint email, SMS, felugró üzenetek (értesítés, amely nem email, nem is SMS, hanem felugró értesítésként jelenik meg), valamint más elektronikus kommunikáció”

  1. elnevezésű adatkezeléssel kapcsolatos adattovábbítás céljának leírását lásd fent, a vonatkozó táblázatban.

 

  1. Reklámlevelek küldése

Reklámlevelekről bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat a következő elérhetőségünkön: info@simfalogic.co.uk vagy a következő elérhetőségek bármelyikén:

Simfalogic Corporation: Unit 14, Long Acres Park, Newchapel Road, Lingfield, Surrey, RH7 6LE, United Kingdom vagy a https://simfalogic.co.uk/contact/   ügyfélszolgálat: +3670-550-2804. Továbbá, ha Ön reklámüzentet kap tőlünk e-mailben vagy SMS útján, mind az e-mailben, mind az SMS-ben emlékeztetni fogjuk Önt arra, hogy bármikor lehetősége van korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozni.

  1. Sütik és web beacon-ok, névtelen információk a weboldalaink használatán keresztül

A https://simfalogic.co.uk vagy a https://simfalogic.accountant, vagy a https://simfalogic.consulting, vagy a https://simfalogic.eu, vagy a https://simfalogic.us, vagy a https://simfalogic.news, vagy a https://simfalogic-webshop.com, vagy a https://angolkonyvels.co.uk, vagy a https://angolcegalapitas.co.uk weboldalak bizonyos területein használunk sütiket (cookiekat). A sütik olyan fájlok, melyek információt tárolnak az Ön merevlemezén vagy webes keresőjén. A sütik lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje, ha Ön korábban azt már meglátogatta. A sütik segítenek nekünk megérteni, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, mert látni engedik, hogy látogatóink mely oldalakra lépnek be és mennyi időt töltenek ott. Ennek tanulmányozásával a weboldalt jobban tudjuk igazítani az Ön igényeihez, és még változatosabb felhasználói élményt tudunk nyújtani Önnek. Például a sütik segítségével biztosítani tudjuk, hogy az Ön következő látogatása alkalmával megjelenő információk meg fognak felelni az Ön felhasználói elvárásainak.

Mikor Ön felkeresi valamely weboldalunkat, sor kerülhet olyan technikai információk automatikus gyűjtésére is, melyekből az Ön személye nem azonosítható. Például egy olyan másik weboldal neve, mely Önt erre a weboldalra irányította, a weboldalhoz való hozzáférés helyszíne, a weboldalon végzett keresések. Ezen információk gyűjtése segítséget nyújt számunkra a weboldalunk felhasználói által preferált keresési szokások személyes adatok felhasználása nélkül történő felismerésében. Ezen információk kizárólag belsőleg kerülnek felhasználásra. A névtelen vagy általános jellegű adatok, melyekből az Ön személye nem azonosítható, nem minősülnek személyes adatnak, így nem tartoznak ezen Tájékoztató hatálya alá.

Ön beállíthatja webes keresőjét, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse Önt, ha süti érkezik az Ön gépére. Mindegyik webes kereső különböző, így kérjük. használja keresője “Segítség” menüjét a sütik beállításainak módosításához. Például a Microsoft Internet Explorer esetében, Ön törölheti vagy kikapcsolhatja a sütiket az “Eszközök/Internet Beállítások” opció választásával és módosíthatja biztonsági beállításait. A sütik természetével, valamint kikapcsolásukkal kapcsolatos további információt a http://www.youronlinechoices.com/hu/ oldalon talál. A  https://simfalogic.co.uk vagy a https://simfalogic.accountant, vagy a https://simfalogic.consulting, vagy a https://simfalogic.eu, vagy a https://simfalogic.us, vagy a https://simfalogic.news, vagy a https://simfalogic-webshop.com, vagy a https://angolkonyvels.co.uk, vagy a https://angolcegalapitas.co.uk weboldalak a sütik használatával történő működésre készültek, így azok kikapcsolása hatással lehet a weboldal használhatóságára, és megakadályozhatja, hogy Ön annak minden előnyét kihasználja.

A weboldalakon használt cookie-k:

   • Analitika, követő
   • Felhasználó azonosító session cookie

Harmadik fél által üzemeltetett weboldalakkal, valamint harmadik felekkel nem cserélünk sütiket.

A  https://simfalogic.co.uk vagy a https://simfalogic.accountant, vagy a https://simfalogic.consulting, vagy a https://simfalogic.eu, vagy a https://simfalogic.us, vagy a https://simfalogic.news, vagy a https://simfalogic-webshop.com, vagy a https://angolkonyvels.co.uk, vagy a https://angolcegalapitas.co.uk weboldal és a kommunikáció, mely annak használatából és/vagy azon való regisztrációból származik, mint például promóciós e-mailek, elektronikus képeket tartalmazhatnak, melyek “web beacon” néven ismeretesek. A web beacon-ok a sütikkel összhangban működnek, és például a következőkre használhatók fel:

   • számlálják a weboldal látogatóit;
   • figyelik, ha Ön bármilyen tevékenységet végzett egy e-maillel kapcsolatban vagy rákattintott egy linkre, például ahol egy vetélkedő belépési feltételei találhatóak;
   • következtetni engednek arra, hogy mennyire volt sikeres egy bizonyos értékesítési kampány vagy egy vetélkedő;
   • megalapozzák, hogy mennyire keltik fel az érdeklődést bizonyos szempontok alapján a weboldal egyes részei;
   • meghatározzák, hogy a hirdetések illetve vetélkedők mennyire vezetnek eredményre az értékesítés terén; vagy
   • segítenek megállapítani, mennyire népszerű egy termék vagy szolgáltatás, és az érdeklődés hogyan oszlik meg az egyes Simfalogic Corporation vés/vagy leányvállalatainak termékei és szolgáltatásai között.
  1. Gyermekekkel és harmadik személyekkel kapcsolatos személyes adatok

16. éven aluli személyek nem adhatnak meg magukról személyes adatot, kivéve, ha szülőktől ehhez engedélyt kértek, és azt eljuttatják a Simfalogic Corporation-hoz, vagy leányvállalataihoz.

Személyes adatok rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti és szavatolja, hogy a fentiekre figyelemmel jár el, cselekvőképessége az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott.

Amennyiben Ön bármely személyes adat rendelkezésre bocsátására jogilag önállóan nem jogosult, Ön köteles az érintett harmadik személyek (pl. törvényes képviselő, gondnok, egyéb személy – például fogyasztó – akinek a nevében eljár) beleegyezését megszerezni, vagy az adatok rendelkezésre bocsátásához más jogalapot biztosítani. Ezzel összefüggésben Ön köteles mérlegelni, hogy az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására. Előfordulhat, hogy a Simfalogic Corporation vagy egyes leányvállalatai Önnel személyes kapcsolatba nem kerülnek, így a jelen pontnak való megfelelést Ön köteles biztosítani, és a Simfalogic Corporation-t és leányvállalatait ezzel összefüggésben felelősség nem terheli. Ettől függetlenül, a Simfalogic Corporation és leányvállalatai  mindenkor jogosultak ellenőrizni, hogy valamely személyes adat kezelésére a megfelelő jogalap rendelkezésre áll-e. Például, ha Ön harmadik személy – például fogyasztó – nevében jár el, jogosultak vagyunk kérni az Ön meghatalmazását és/vagy az érintett személy megfelelő adatkezelési hozzájárulását az adott ügyre vonatkozóan.

Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy töröljünk valamennyi információt, amely jogosulatlanul bocsátottak rendelkezésünkre, és biztosítjuk, hogy ezen információ más számára nem kerül továbbításra, sem általunk történő felhasználásra (sem reklámozási, sem egyéb célból). Kérjük, közölje velünk haladéktalanul, ha azt tapasztalja, hogy egy gyermek önmagáról, vagy egy harmadik személy Önről jogosulatlanul bocsátott rendelkezésre személyes adatot. A Tájékoztató elején kiemelt elérhetőségeinken kapcsolatba léphet velünk.

  1. Adatbiztonsági intézkedések

Az Ön információinak biztonságát a következő eszközökkel védjük:

   • a felhasználó által megadott jelszavak titkosításával;
   • titkosított SSL csatornán való kommunikációval; és
   • az információkhoz való hozzáférés korlátozásával (például csak azon alkalmazottaink férhetnek hozzá, akik számára az a fent említett célok elérése érdekében szükséges).

Kérjük, segítsen nekünk az információk megóvásában azzal, hogy nem használ nyilvánvaló bejelentkezési nevet illetve jelszót, valamint a jelszavát rendszeresen megváltoztatja, kérjük továbbá, hogy jelszavát ne tegye hozzáférhetővé más személy számára.

A telefonos ügyfélszolgálattal folytatott beszélgetésről készült hangfelvételhez, kizárólag a Simfalogic Corporation és leányvállalatai, külön titoktartási nyilatkozatot aláírt munkavállalói férhetnek hozzá.

  1. Kapcsolatok

A  https://simfalogic.co.uk vagy a https://simfalogic.accountant, vagy a https://simfalogic.consulting, vagy a https://simfalogic.eu, vagy a https://simfalogic.us, vagy a https://simfalogic.news, vagy a https://simfalogic-webshop.com, vagy a https://angolkonyvels.co.uk, vagy a https://angolcegalapitas.co.uk weboldalak tartalmazhatnak kapcsolódási lehetőséget más, általunk nem ellenőrzött weboldalakra, és más, általunk nem ellenőrzött weboldalak is adhatnak ilyen lehetőséget a https://simfalogic.co.uk vagy a https://simfalogic.accountant, vagy a https://simfalogic.consulting, vagy a https://simfalogic.eu, vagy a https://simfalogic.us, vagy a https://simfalogic.news, vagy a https://simfalogic-webshop.com, vagy a https://angolkonyvels.co.uk, vagy a https://angolcegalapitas.co.uk weboldalra. Ha Ön elhagyja a https://simfalogic.co.uk vagy a https://simfalogic.accountant, vagy a https://simfalogic.consulting, vagy a https://simfalogic.eu, vagy a https://simfalogic.us, vagy a https://simfalogic.news, vagy a https://simfalogic-webshop.com, vagy a https://angolkonyvels.co.uk, vagy a https://angolcegalapitas.co.uk weboldalt, nem tudunk felelősséget vállalni semmi olyan információ biztonságáért, melyet Ön más oldalakon ad meg. Ajánlott körültekintően és a titoktartási dokumentumok áttanulmányozásával eljárni a kérdéses weboldalakon.

  1. Az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei

Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőnél: (a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, (b) személyes adatainak helyesbítését, valamint (c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az Infotv. 21. §-ban meghatározott esetekben az érintett személy tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint az Infotv. 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per az adatkezelő székhely helye szerinti törvényszék előtt indítható meg.

Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen az Infotv. 13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák.

Valamely eljárás kezdeményezése előtt célszerű lehet az adatkezelőnek elküldeni a panaszt, és amennyiben az adtakezelő nem korrigálja, vagy nem javítja a kifogásolt adatvédelmi  incidenst előidéző okot/okokat a bejelentéstől számított maximum 14 napon belül, úgy jogorvoslat céljából eljárást kezdeményezhet.